Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Σε συνέχεια Ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού – Υπηρεσία Εξετάσεων, σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στα Ανωτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας  και τη διαδικασία Apostille, τονίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι για σκοπούς ταχείας εξυπηρέτησης των πολιτών και αποφυγής ταλαιπωρίας, έχουν γίνει διευθετήσεις ώστε οι υποψήφιοι να προμηθεύονται / εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα έγγραφα στην επαρχία τους. Παράλληλα, αποκεντρώθηκε η παροχή της υπηρεσίας Apostille στα ΚΕΠ, που αναφέρονται στην ανακοίνωση, ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται για τον κάθε υποψήφιο στην οικεία επαρχία, και να μην είναι αναγκαία η μετάβαση στα κεντρικά γραφεία των εμπλεκομένων υπηρεσιών.

Σχόλια