Έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για πιθανολογούμενη παράβαση του Νόμου από την εταιρία που εκμεταλλεύεται το Αεροδρόμιο της Λάρνακας

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεως στην εταιρεία Hermes Airports Ltd, αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014. Η Έκθεση Αιτιάσεως είναι αποτέλεσμα προκαταρκτικής έρευνας, που διεξήχθη από την Υπηρεσία, ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 17 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.
Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία των εταιρειών A. Princess Airport Parking Ltd, C & A Stop and Fly Ltd και X. Xanthos Airport parking services.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση αφορά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου από μέρους της καταγγελλόμενης εταιρείας, καθώς η Hermes κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Λάρνακας και κατ’ επέκταση στην αγορά της παροχής χώρου στάθμευσης εντός του Αεροδρομίου για παροχή υπηρεσιών από άλλες επιχειρήσεις, την οποία εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά με τη συμπεριφορά της και τις πρακτικές της με τον καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς, που επιβάλλει προς τις καταγγέλλουσες εταιρείες, για την παροχή χώρου στάθμευσης εντός του Αεροδρομίου για την παροχή από τις τελευταίες υπηρεσιών στάθμευσης valet, παρεμποδίζοντας τις να ανταγωνιστούν επαρκώς στην αγορά παροχής υπηρεσιών στάθμευσης προς το επιβατικό κοινό.

Σχόλια