Νομιμότητα σύγχρονων μέσων παρακολούθησης, εργοδότηση καταδικασθέντων μετά την έκτιση ποινής και δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες του Δημοσίου, η ημερήσια διάταξη της Κοινοβ.Επιτροπής Νομικών

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί, διαμορφώθηκε ως εξής:
-Η νομιμότητα της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών (drones κ.α.) ως μέσου παρακολούθησης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Ευανθίας Σάββα και Νίκου Κέττηρου). (27.9.2017).(Αρ. Φακ. 23.04.034.326-2017).(Έναρξη της συζήτησης).
-Η αδυναμία καταδικασθέντων να εργαστούν μετά την έκτιση της ποινής τους αφού η εργοδότηση σε πολλούς τομείς απαιτεί λευκό ποινικό μητρώο το οποίο δεν μπορούν να εξασφαλίσουν.(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού).(6.9.2017). (Αρ. Φακ. 23.04.034.185-2017).(Έναρξη της συζήτησης).
-Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2016.
(Αρ. Φακ. 23.01.057.147-2016).(Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής).
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν για το πρώτο θέμα η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.
Για το δεύτερο θέμα κλήθηκαν να παραστούν η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Αρχηγός Αστυνομίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σχόλια