Έκοψαν μηνιαίο επίδομα που δικαιούταν παιδί με αναπηρία για 3 χρόνια: Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως

H απόρριψη αιτήματος  από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) για επιστροφή σε παιδί με αναπηρία του δημοσίου βοηθήματος που είχαν αποκόψει  κατά παράβαση του άρθρου 9(1) του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου είναι το αντικείμενο πρόσφατης έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Συγκεκριμένα, ο κ. Β.Τ. το Σεπτέμβριο του 2016, υπέβαλε παράπονο στον Ανεξάρτητο Μηχανισμό Προώθησης Προστασίας και Παρακολούθησης της Εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο στρέφεται κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ).
Το παράπονο αφορούσε στην αποκοπή από τις ΥΚΕ του ποσού €70, από το μηνιαίο δημόσιο βοήθημα που ελάμβανε η κόρη του, άτομο με αναπηρία. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο παραπονούμενος από τις ΥΚΕ, η εν λόγω μηνιαία αποκοπή γινόταν, επειδή, κατά τον καθορισμό του ύψους του δημοσίου βοηθήματος της κόρης του, συνυπολογιζόταν το επίδομα τέκνου που ελάμβανε ο ίδιος. 
Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο παραπονούμενος, από το 2014, βάσει και σχετικής βεβαίωσης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), δεν λαμβάνει επίδομα τέκνου και ενώ οι ΥΚΕ ενημερώθηκαν σχετικά, παρέλειπαν μέχρι και το Φεβρουάριο του 2017 να τερματίσουν την αποκοπή των €70 από το δημόσιο βοήθημα της κόρης του.
Όπως συμπεραίνει η έκθεση, «ο χειρισμός του όλου θέματος από τις ΥΚΕ, υπήρξε καταφανώς εκτός του πλαισίου της νομιμότητας, αφού: (α) στέρησαν από τη κόρη του παραπονούμενου για τρία χρόνια δημόσιο βοήθημα στο οποίο είχε δικαίωμα δυνάμει του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, παραβιάζοντας για τρία και πλέον χρόνια το άρθρο 9(1) αυτού του Νόμου και (β) ταλαιπώρησαν χωρίς νόμιμο λόγο τον παραπονούμενο και κατά προέκταση παραβίασαν τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης και της ορθής συμπεριφοράς απέναντι στον διοικούμενο».
Ενόψει αυτών η Επίτροπος εισηγήθηκε να επανεξεταστεί από τις ΥΚΕ χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση το αίτημα του παραπονούμενου, λαμβανομένων υπόψη όλων όσων προαναφέρθηκαν και να επιστραφεί στη κόρη του αμέσως μετά το συνολικό ποσό της αποκοπής και περαιτέρω οι ΥΚΕ να φροντίζουν για την επικαιροποίηση της ενημέρωσης τους αναφορικά με κάθε στοιχείο / πληροφορία που χρειάζονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και ειδικά για το σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 9(1) να ενημερώνονται από την ΥΔΕΠ για τους δικαιούχους επιδόματος τέκνου για κάθε έτος για να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά. 

Σχόλια