Ανακοίνωση για τους Ασκούμενους Δικηγόρους: Το διορθωμένο πρόγραμμα διαλέξεων

Αναρτήθηκε από το Νομικό Συμβούλιο το Διορθωμένο Πρόγραμμα Διαλέξεων για τους Ασκούμενους Δικηγόρους. Οι διαλέξεις ολοκληρώνονται την Παρασκευή 11 Μαϊου 2018 με τα μαθήματα Ποινικό Δίκαιο και Δίκαιο της Απόδειξης. Δείτε το Αναλυτικό Πρόγραμμα εδώ

Σχόλια