Θέση Εργασίας Στελέχους στην ΔΕΟΚ


Η ΔΕΟΚ (Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου) δραστηριοποιείται σε όλη την Κύπρο σε σημαντικούς τομείς του Εργατικού Συνδικαλισμού. Δέχεται αιτήσεις από άντρες και γυναίκες για τη θέση Συνδικαλιστικού Στελέχους για πλήρωση μίας θέσης στη Λεμεσό.
Απαραίτητα προσόντα:
· Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα από τους ακόλουθους κλάδους (Οικονομικές επιστήμες, Κοινωνικές επιστήμες, Πολιτικές επιστήμες, Νομικά, Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού). ή · Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 16 και πάνω. · Τριετής γενική εργασιακή πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Επιπλέον: · Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας · Γνώσεις της αγγλικής γλώσσας · Οργανωτικές ικανότητες · Επικοινωνιακές ικανότητες · Ακεραιότητα χαρακτήρα και συνεργατική προσωπικότητα
Αιτήσεις μέχρι 2 Μαρτίου 2018.

Σχόλια