Παράνομη η δημοσίευση καταλόγου πολιτογραφημένων επενδυτών στην Κύπρο: Ανακοίνωση Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων


Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα της Δημοσίευσης καταλόγου πολιτογραφημένων επενδυτών εξέδωσε η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«Σε συζήτηση του πιο πάνω θέματος στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, εξήγησα ότι, η παραχώρηση καταλόγου αιτητών πολιτογράφησης από το Υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή και η δημοσίευση δεδομένων αιτητών για σκοπούς υποβολής ένστασης, γίνεται δυνάμει σχετικής νομοθεσίας και υπακούει στην Αρχή της Νομιμότητας.
Για κάθε πρόσωπο που αιτείται πολιτογράφησης, επενδυτή ή όχι, στο στάδιο εξέτασης της αίτησής του, δημοσιεύεται ανακοίνωση σε εφημερίδες ώστε, αν κάποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για την μη πολιτογράφησή του, να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερικών γραπτή έκθεση γεγονότων.
Ο Νόμος για τις πολιτογραφήσεις δεν προβλέπει δημοσίευση στοιχείων των προσώπων στα οποία έχει τελικά χορηγηθεί πολιτογράφηση, είτε για επενδύσεις είτε για άλλους λόγους, για παράδειγμα, λόγω γάμου με Κύπριο πολίτη. Συνεπώς, η δημοσίευση τέτοιων στοιχείων, στερείται νομιμότητας. Επίσης, η επιλεκτική δημοσίευση, μόνο των στοιχείων πολιτογραφημένων επενδυτών και όχι άλλων κατηγοριών πολιτογραφημένων αλλοδαπών, παραβαίνει την Αρχή της Αναλογικότητας.
Παράλληλα, επειδή ο Νόμος για τις πολιτογραφήσεις προβλέπει ότι, η Βουλή ενημερώνεται για τους επενδυτές στα οποίους χορηγήθηκε πολιτογράφηση, ενημέρωσα τον Υπουργό Εσωτερικών ότι, μπορεί να υποβάλει στη Βουλή σχετικό κατάλογο. Όμως, η υποβολή του καταλόγου αυτού στη Βουλή, σε καμία περίπτωση δικαιολογεί την ενδεχόμενη δημοσίευσή του ή τη διαρροή του σε μέσα ενημέρωσης, για τους λόγους που αναφέρω πιο πάνω.
Χθες, πληροφορήθηκα ότι, ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης ανήρτησε στην ιστοσελίδα του κατάλογο επενδυτών στους οποίους χορηγήθηκε πολιτογράφηση και κατόπιν παρέμβασής μου, ο κατάλογος αφαιρέθηκε. Λόγω της άμεσης συμμόρφωσής του, δεν θα λάβω μέτρα εναντίον του συγκεκριμένου μέσου. Ωστόσο, αν διαπιστώσω ότι, ο εν λόγω κατάλογος αναδημοσιεύεται, θα ασκήσω τις εξουσίες που μου παρέχει ο Νόμος εναντίον των μέσων που τον αναδημοσιεύουν.
Όσον αφορά στη διαρροή του καταλόγου, αυτό ενδέχεται να συνιστά ποινικό αδίκημα και εναπόκειται στον Γενικό Εισαγγελέα να αποφασίσει αν συντρέχουν λόγοι για ποινική διερεύνηση του θέματος». 

Σχόλια