Διαβούλευση για το προσχέδιο του Νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού προστασίας των δεδομένων


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου www.dataprotection.gov.cy προσχέδιο νομοσχεδίου για την εφαρμογή στην Κύπρο, ορισμένων διατάξεων του νέου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. Όπως αναφέρεται, το προσχέδιο ετοιμάστηκε από το Γραφείο της Επιτρόπου, κατόπιν σχολίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Κανονισμός αυτός θα τεθεί σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018 και το υπό αναφορά νομοσχέδιο θα πρέπει να υιοθετηθεί από τη Βουλή, πριν την ημερομηνία αυτή. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για την εφαρμογή ορισμένων Άρθρων του Κανονισμού και προβλέπει για την κατάργηση του υφιστάμενου Νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Το Γραφείο είναι ήδη σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία για την οριστικοποίηση ορισμένων διατάξεων του νομοσχεδίου.
Στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης, ενδιαφερόμενα πρόσωπα και οργανισμοί μπορούν να αποστείλουν σχόλια ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ιάσονος 1, 1082, Λευκωσία, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση commissioner@dataprotection.gov.cy ή στο φαξ: 22304565, μέχρι τις 27 Απριλίου 2018.

Σχόλια