Χρηματικές ποινές σε χρήστες του Facebook για ανάρτηση προσωπικών δεδομένων


Χρηματικές ποινές ύψους 3.000 και 5.000 ευρώ επέβαλε το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε δύο χρήστες του Facebook για ανάρτηση προσωπικών δεδομένων. Η σχετική ανακοίνωση της Επιτρόπου έχει ως εξής:
«Έχω κατ’ επανάληψη αναφέρει ότι, η δημοσίευση πληροφοριών που προσβάλλει το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, αντιβαίνει τις διατάξεις του Νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση ανάρτησης ή δημοσίευσης τέτοιων δεδομένων θα πρέπει να αναλογιζόμαστε τους πραγματικούς κινδύνους, σημερινούς και μελλοντικούς, που ενδέχεται να ελλοχεύει αυτή η δημοσίευση για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, στην ιδιωτική τους ζωή και στο οικογενειακό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.
Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης και το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, η Αρχή της Αναλογικότητας που καθιερώνει το άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου, επιβάλλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας όπως, σε κάθε περίπτωση, δημοσιεύονται εκείνα τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα και ανάλογα του επιδιωκόμενου σκοπού της ενημέρωσης.
Πρόσφατα, σε υπόθεση που εξέτασε το Γραφείο μου, επιβλήθηκαν σε δύο πρόσωπα χρηματικές ποινές ύψους 3000 και 5000 ευρώ, αντίστοιχα, για ανάρτηση προσωπικών δεδομένων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κατά παράβαση της Αρχής της Αναλογικότητας. Σε άλλη υπόθεση, έχω προωθήσει τις αναρτήσεις επτά ατόμων στην Αστυνομία, για διερεύνηση της υπόθεσης και ενδεχόμενη δίωξη των ατόμων αυτών.
Καλώ εκ νέου το κοινό όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν δημοσιεύει δεδομένα που αφορούν άλλα πρόσωπα. Απώτερος σκοπός του Γραφείου μου είναι η καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού και προάσπισης της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων και όχι η επιβολή κυρώσεων».

Σχόλια