Επέκταση της κλίμακας δικαιοδοσίας των Επαρχιακών και Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών προβλέπει ρύθμιση του Υπ.Δικαιοσύνης


Tην επέκταση της κλίμακας δικαιοδοσίας του Επαρχιακού Δικαστή από το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ που ισχύει σήμερα, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ και του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή από το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ που ισχύει σήμερα, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, προβλέπει νομοσχέδιο προς το σκοπό εκκαθάρισης των καθυστερημένων υποθέσεων στα Δικαστήρια, ως προϋπόθεση για υποβοήθηση της δικαστηριακής μεταρρύθμισης που προωθεί η Κυβέρνηση.
Αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ενωρίτερα ενέκρινε νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019.
Η αύξηση της κλίμακας δικαιοδοσίας του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και του Επαρχιακού Δικαστή είναι ένα από τα μέτρα που θα υποβοηθήσουν την εκκαθάριση των καθυστερημένων υποθέσεων στα Δικαστήρια και θα προσδώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στο σύστημα. Η εκκαθάριση των καθυστερημένων υποθέσεων στα Δικαστήρια είναι ένα έργο στο οποίο δίδουμε άμεση προτεραιότητα, αφού αυτό συνδέεται και υποβοηθά τη μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση της δομής και λειτουργίας των Δικαστηρίων, ως αναφέρεται και στην έκθεση των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων. Έτσι, η επέκταση της κλίμακας δικαιοδοσίας του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και του Επαρχιακού Δικαστή θα βοηθήσει αφενός, στην επίτευξη μείωσης στον αριθμό των Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών και των Προέδρων Επαρχιακών Δικαστών που απαιτούνται για διεκπεραίωση του πιο πάνω έργου, και, αφετέρου, θα προσδεθεί ταυτόχρονα μεγαλύτερη ευελιξία στο σύστημα, υπέδειξε ο κ. Σαββίδης.
Το τροποποιητικό νομοσχέδιο διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μετά από συνεννόηση με το Ανώτατο Δικαστήριο και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.
(πηγή:kathimerini.com.cy)

Σχόλια