Δημοσιεύθηκε το Διάταγμα της 15ης Μαρτίου για τους περιορισμούς εισόδου στη χώρα και την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας το Διάταγμα της 15ης Μαρτίου 2020 (αρ.5216) βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου κεφ.260 για την παρεμπόδιση εξάπλωσης του κορωνοϊού, στο οποίο προβλέπονται μεταξύ άλλων οι περιορισμοί για την είσοδο στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και η αναστολή λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων και ξενοδοχείων. Δείτε το Διάταγμα εδώ

Σχόλια