Οδηγία Πρακτικής από το Ανώτατο Δικαστήριο για επιδίκαση εξόδων σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής καταχώρισης δικογράφων και μη φυσικής παρουσίας του δικηγόρου στο δικαστήριο

To Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε Οδηγία Πρακτικής (εγκύκλιος 132 ημερ.26.6.2020) προς τους Διοικητικούς Προέδρους Επαρχιακών Δικαστηρίων και Προέδρους Δικαστηρίων Ειδικής Δικαιοδοσίας προκειμένου να ασκούν τη διακριτική τους ευχέρεια υπέρ της επιδίκασης εξόδων για τις περιπτώσεις όπου:

  • Καταχωρείται οποιοδήποτε δικόγραφο ή έγγραφο με ηλεκτρονικό μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιότυπο),
  • Εκτελείται οποιαδήποτε δικηγορική εργασία (λ.χ. λήψη οδηγιών για καταχώριση δικογράφου) χωρίς ο δικηγόρος να είναι φυσικά παρών στο Δικαστήριο.
  • Περατώνεται υπόθεση (απόσυρση, απόρριψη κτλ) στην απουσία διαδίκου και ο οποίος , εάν εμφανιζόταν, θα δικαιούτο σε έξοδα.

Νοείται ότι μέχρι και την υιοθέτηση της ενδιάμεσης ή και πλήρους ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, το Δικαστήριο θα είναι εκείνο που θα δίνει τις σχετικές οδηγίες για τη μη εμφάνιση δικηγόρου ή διαδίκου ή θα επιτρέπει την καταχώριση με ηλεκτρονικό μέσο.

Δείτε την Οδηγία εδώ


Σχόλια