Αποζημίωση ύψους 9.000 ευρώ υποχρεούται να καταβάλει η Κύπρος μετά από συμβιβασμό σε υπόθεση στο ΕΔΔΑ για μεγάλη διάρκεια διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο

Το συνολικό ποσό των 9.000 ευρώ πλέον 1.500 ευρώ για δικαστικά έξοδα καλείται να καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία σε τρία πρόσωπα που προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , επικαλούμενα παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, σχετικά με τη διάρκεια της διαδικασίας στην δικαστική υπόθεση αρ. 319/2008 (πολιτική έφεση) ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Σημειώνεται ότι η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης καταχωρήθηκε το έτος 2008 και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκδόθηκε στις 7.7.2014.

Το ΕΔΔΑ στην απόφασή του ημερ. 30.7.2020 ( αρ. προσφυγής 74910/16 -Marios ELIADES and Others v. Cyprus) έλαβε υπόψη του τη δήλωση φιλικού διακανονισμού σύμφωνα με την οποία οι τρεις αιτούντες συμφώνησαν να παραιτηθούν από τυχόν περαιτέρω αξιώσεις εναντίον της Κύπρου σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στην αίτηση, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης της κυβέρνησης να τους καταβάλει το ποσό των 3000 ευρώ στον καθένα.

Το Δικαστήριο σημειώνει στην απόφασή του ότι ο διακανονισμός βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στη Σύμβαση και στα Πρωτόκολλά της και δεν υπάρχουν πλέον λόγοι να δικαιολογήσουν τη συνέχιση εξέτασης της αίτησης.

Τα ποσά αυτά πρέπει να καταβληθούν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Δικαστηρίου. Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΔΔΑ , η πληρωμή των παραπάνω ποσών θα αποτελέσει την τελική επίλυση της υπόθεσης.

Είναι προφανές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ,αποδεχόμενη να καταβάλει τις αποζημιώσεις, παραδέχεται ότι υπήρξε η επικαλούμενη παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 ΕΣΔΑ (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη).

Οι αιτούντες εκπροσωπήθηκαν από τον δικηγόρο κ. Αχιλλέα Δημητριάδη. (cylegalnews.com)


Σχόλια