Αναρτήσεις

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος μητέρας μικρών παιδιών μπορεί να μην εκτελεστεί λόγω υπέρτερου συμφέροντος των παιδιών

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

Εξετάσεις Δικηγόρων περιόδου Οκτωβρίου: Από 2.10 έως και 13.10.2023

Πρόστιμο 40 εκατομμύρια ευρώ σε εταιρεία για παραβίαση του GDPR

Νέα απορριπτική απόφαση του Επ.Δικαστηρίου Λευκωσίας σε αγωγή για το κούρεμα καταθέσεων του 2013

Οι καλύτερες Νομικές Σχολές στον κόσμο για το 2023

Τροποποιήσεις στον περί Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών Διαδικαστικό Κανονισμό

Μία (1) κενή μόνιμη θέση Δικαστικού Επιδότη στη Δικαστική Υπηρεσία

Τροποποιήσεις στον περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) Διαδικαστικό Κανονισμό

Εξέταση μαρτύρων κατηγορίας χωρίς την παρουσία της κατηγορούμενης και διορισμός δικηγόρου νομικής αρωγής εν αγνοία της: Παραβίαση δίκαιης δίκης (ΕΔΑΔ)

Έρευνα για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού για το Microsoft Teams

Βιντεοπαρακολούθηση εργαζομένου μέσω κλειστού κυκλώματος σε κατάστημα - Απόφαση Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έξι (6) κενές μόνιμες θέσεις Ανώτερου Δικηγόρου της Δημοκρατίας με μισθό €92.858

Ελευθερία της Βούλησης και Καταλογισμός σε Ενοχή

Ανακοινώσεις δικηγορικών συλλόγων για το θάνατο του δικηγόρου Χάρη Κυριακίδη

Καταχώριση ακόμα επτά Ρώσων και πέντε ρωσικών οντοτήτων στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ

Έντεκα (11) κενές μόνιμες θέσεις Δικηγόρου της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία

Κυμαινόμενο επιτόκιο σε ενυπόθηκα δάνεια: Οι καταναλωτές πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τον τρόπο υπολογισμού των δεικτών αναφοράς (ΔΕΕ)

Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο: Επικύρωση προστίμου κατά φαρμακευτικών εταιρειών για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης σχετικά με προώθηση εμβολίων