Νομικές Σπουδές: Οι τρεις Νομικές Σχολές της Ελλάδας

Το Πτυχίο της Νομικής αποτελεί παραδοσιακά το ισχυρότερο σε κύρος πανεπιστημιακό δίπλωμα και δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχο του να ασχοληθεί στο στίβο των νομικών επαγγελμάτων, όπως δικηγόρος, νομικός σύμβουλος, δικαστής, συμβολαιογράφος, διπλωμάτης αλλά στέλεχος στη Δημόσια Διοίκηση. Πέραν του αμιγώς επαγγελματικού προσανατολισμού, η ενασχόληση και μελέτη του Δικαίου ανοίγει τους γνωστικούς ορίζοντες και προσφέρει γενικότερη παιδεία και ευρυμάθεια. Στην Ελλάδα λειτουργούν τρεις Νομικές Σχολές που ανήκουν στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση:
Νομική Σχολή Αθηνών (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Η Νομική Σχολή, που μαζί με την Θεολογική, την Ιατρική και την Φιλοσοφική αποτέλεσαν τον πυρήνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε το 1837 επί Βασιλείας Όθωνος, γαλούχησε γενεές άξιων επιστημόνων και σημαντικών παραγόντων της πολιτικής ζωής της Ελλάδας, προσφέροντας ανεκτίμητο εκπαιδευτικό έργο. Από το 1982 μέχρι το 2013 λειτούργησε ως Τμήμα Νομικής στο πλαίσιο της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ με το Π.Δ. 85/2013 μετεξελίχθηκε πλέον σε αυτόνομη μονοτμηματική Σχολή.
Στη Νομική Σχολή Αθηνών προσφέρονται μαθήματα γενικής νομικής παιδείας, καθώς και μαθήματα εξειδίκευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Η εκπαιδευτική διαδικασία σε διακλαδικό και διεπιστημονικό επίπεδο δεν περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά πραγματώνεται σε συνεργασία και με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού, καθώς και στη βάση διεθνών προγραμμάτων με διακεκριμένα ανώτατα ιδρύματα του εξωτερικού.
Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παράγεται στη Νομική Σχολή Αθηνών προκύπτει και από την παρουσία και δραστηριοποίηση της Σχολής στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, οι υψηλές διακρίσεις και η επί σειρά ετών βράβευση των φοιτητών σε διεθνείς νομικούς διαγωνισμούς και μοντέλα προσομοίωσης εγνωσμένου κύρους, έχουν αναδείξει τη Νομική Σχολή Αθηνών ανάμεσα στις καλύτερες παγκοσμίως. 
Η Νομική Σχολή Αθηνών μετέχει κάθε χρόνο σε σειρά εθνικών και διεθνών γύρων φοιτητικών διαγωνισμών εικονικών δικών ή διαιτησιών, στους κλάδους του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ανθρωπιστικού Δικαίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου, Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, Ρωμαϊκού Δικαίου, Δικαίου του Διαστήματος, Αεροπορικού Δικαίου, Εμπορικού Δικαίου, Εμπορικής Διαιτησίας, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, καθώς και σε προσομοιώσεις των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας αποσπάσει σημαντικό αριθμό διακρίσεων.
Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Το Τμήμα Νομικής ιδρύθηκε και λειτούργησε από το πανεπιστημιακό έτος 1930-1931 μετά από πολλές αρχικές δυσκολίες και αμφιταλαντεύσεις, που προέρχονταν από την αντίληψη, σε κυβερνητικό και όχι μόνο επίπεδο, ότι θα οξυνθεί το από τότε υπαρκτό πρόβλημα της πληθώρας δικηγόρων.
Ο εμπλουτισμός του Νομικού Τμήματος με το απαραίτητο εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό σηματοδοτήθηκε, ήδη πριν από την έναρξη της λειτουργίας του, με την ίδρυση έδρας αστικού δικαίου και την επακολουθείσασα εκλογή, για το μάθημα αυτό, του πρώτου υφηγητή της Σχολής, Αλέξανδρου Λιτζερόπουλου, στον οποίο και δόθηκε αμέσως εντολή διδασκαλίας.
Η ίδρυση μεταπτυχιακού Τμήματος στη Νομική Σχολή είχε ως εμπνευστή τον καθηγητή της Πέτρο Βάλληνδα, και έλαβε χώρα το 1962, οπότε, ως πρώτο ανάμεσα στις Νομικές Σχολές της Ελλάδας, άρχισε, την αδιάκοπη μέχρι σήμερα, λειτουργία του.
Σημαντικός σταθμός στην ιστορία των νομικών σπουδών στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι η μετατροπή του Τμήματος Νομικής σε μονοτμηματική Νομική Σχολή. Αξίζει ακόμα να μνημονευτούν, αφενός η εσωτερική (2011 και εφεξής) και εξωτερική (2013) αξιολόγηση της Νομικής Σχολής, καθώς και το αναμορφωμένο πρόγραμμα και ο νέος κανονισμός σπουδών, που ισχύουν από τον Οκτώβριο του 2015.
Εξ ίσου σημαντικό για τη διαφάνεια και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι η πρόσκληση-προτροπή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π),στηριγμένη στο άρθρ.14 του Ν.4009/2011,προς τους φοιτητές και της φοιτήτριες της Σχολής, να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντες καθηγητές σε εξαμηνιαία βάση πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.
Νομική Σχολή Κομοτηνής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
Το τμήμα Νομικής ιδρύθηκε το 1974 και άρχισε να λειτουργεί την ίδια χρονιά. Δέχεται κατ' έτος 600 περίπου φοιτητές. Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της Νομικής Επιστήμης. Η νομική Επιστήμη, αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών επιστημών, δεν περιορίζεται στον άχαρο ρόλο ενός συστήματος έρευνας του κρατούντος ή του προϊσχύσαντος θετικού δικαίου, αλλά αναζητεί τους κοινωνικούς όρους που διέπουν την εξέλιξη του δικαίου. Στον τομέα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, η Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης προσφέρει πέραν των καθιερωμένων τομέων του Δικαίου, και προγράμματα όπως «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο», Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας και Δίκαιο και Πληροφορική.
Δείτε περισσότερα θέματα για Νομικές Σπουδές, Υποτροφίες και Μεταπτυχιακά στη στήλη Legal Education

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024