Αναρτήσεις

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 71 (Ι) του 2024, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17.5.2024, τροποποιεί τον βασικό περί Δικαστηρίων Νόμο. Συγκεκριμένα, το άρθρο 23 του βασικού νόμου (κατά τόπον αρμοδιότητα των Επαρχιακών Δικαστηρίων στις ποινικές υποθέσεις) τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3), του ακόλουθου νέου εδαφίου:  «(4) Σε περίπτωση, κατά την οποία το Επαρχιακό Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εισήχθη ή καταχωρίστηκε η ποινική διαδικασία δεν είναι το κατά τόπον αρμόδιο, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) διακόπτει την ενώπιόν του τεθείσα διαδικασία και παραπέμπει αυτή στο αρμόδιο κατά τόπον Επαρχιακό Δικαστήριο, νοουμένου ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει απαντήσει στην κατηγορία.».

Το δικαίωμα της 'τελευταίας λέξης' του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Γνωστοποίηση του Διοικητικού Δικαστηρίου για καταστροφή φακέλων

Σε δημόσια διαβούλευση ο περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024

Αιτιολογημένη γνώμη της Ε.Ε. στην Κύπρο για μη πλήρη μεταφορά της Οδηγίας για την καταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου της απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Τροποποίηση στον Διαδικαστικό Κανονισμό για τα Εντάλματα Προνομιακής Φύσεως

Κλειστά Κυκλώματα Βιντεοπαρακολούθησης σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 για τις στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού

Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για τα Ιδιωτικά Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας σε διαβούλευση

Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας στο «Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» στο Πανεπιστήμιου Κύπρου

Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας στο Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία στη Νομική του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Τεχνητή νοημοσύνη: Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο Κανονισμό

Υποχρέωση του εργοδότη να αιτιολογεί την καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΔΕΕ)

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Γνωστοποίηση του Διοικητικού Δικαστηρίου για καταστροφή φακέλων