Αναρτήσεις

Τροποποίηση του Κανονισμού του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών: Αποδεικτική ισχύς και εκτελεστότητα της απόφασης του Δικαστηρίου

Ο περί Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022 τροποποιεί τον Κανονισμό 15 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού (Εκτέλεση αποφάσεων Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών) ως ακολούθως:  α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου Κανονισμού ως παραγράφου (1).  β) Με την προσθήκη των ακόλουθων παραγράφων (2) και (3) ως εξής:  «(2) Η παρουσίαση, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, πιστού αντιγράφου απόφασης του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, συνιστά επαρκή απόδειξη του εγγράφου στο οποίο αφορά και των γεγονότων που εκτίθενται σε αυτό.».  «(3) Η απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ή πιστό αντίγραφο αυτής πιστοποιημένο από τον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου, είναι άμεσα εκτελεστή.». Η νέα μορφή του Κανονισμού 15 έχει ως ακολούθως: 15. (1) Ένταλμα εκτέλεσης απόφασης του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών εκδίδεται από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και διαβιβάζεται προς εκτέλεση στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο η εκτέλεση θα διενεργ

Ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος δεν δικαιούται αποζημίωση για φθορές στο πάτωμα από το σκύλο του ενοικιαστή : Απόφαση γερμανικού δικαστηρίου

Δίκη φυγόδικου: Δικαίωμα αίτησης επανάληψης της δίκης παρουσία του κατηγορούμενου μετά από δίκη και καταδίκη ερήμην του λόγω αδυναμίας εντοπισμού του (ΔΕΕ)

Πάνω από 1000 ημέρες για την εκδίκαση υπόθεσης στον α' βαθμό στην Κύπρο: Αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη

Τροποποίηση του Συντάγματος: Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας σε υποθέσεις του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου

Διάταγμα διαχείρισης μέσω i-justice

Ποινή άμεσης φυλάκισης 2 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αναμμένο τσιγάρο

Εφαρμοστέο δίκαιο σε υποχρέωση διατροφής: Η συνήθης διαμονή του δικαιούχου της είναι εκείνη του τόπου στον οποίο βρίσκεται το σύνηθες κέντρο της ζωής του (ΔΕΕ)

Νέα δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο η Σ. Χατζηγιάννη Χριστοδούλου

Θέσεις εργασίας για Δικηγόρους - Νομικούς & Συναφή Επαγγέλματα (12.5.2022)

Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε στους κατηγορουμένους για την υπόθεση του τετραπλού φόνου στην Αγία Νάπα

Μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης: Πόσες υποθέσεις αναμένεται να εκδικασθούν από Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, Ανώτατο Δικαστήριο & Εφετείο

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/η ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Πολιτική» στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19: H απαγόρευση δημόσιων εκδηλώσεων δεν ήταν αναλογικό μέτρο

Ανεξαρτησία και αμεροληψία δικαστή που διορίστηκε επί κομμουνιστικού καθεστώτος (ΔΕΕ)

Τροποποίηση στον περί Δικηγόρων Νόμο: Υποστηρικτικό προσωπικό στο Νομικό Συμβούλιο

Τροποποίηση του Διαδικαστικού Κανονισμού για την Έγκαιρη Έκδοση Αποφάσεων των Δικαστηρίων

Τροποποίηση στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο: Καταργείται η ανώμοτη δήλωση του κατηγορούμενου όταν αποδεικνύεται εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του

Το δικαίωμα του δικηγόρου να αρνηθεί την υπεράσπιση κατηγορούμενου για λόγους ηθικής στην ελληνική και κυπριακή έννομη τάξη

Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος: Τροποποίηση για την αμέλεια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος

Η σημασία των Δημόσιων Διαβουλεύσεων για τη σύγχρονη Κύπρο