Αναρτήσεις

H αλήθεια ως η ηττημένη της δίκης

Εικόνα
Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, δικηγόρος Η αλήθεια και η δίκη είναι δύο έννοιες που μοιάζουν να ακολουθούν αντίθετους δρόμους, παρά το γεγονός ότι η επίκληση της πρώτης στη διάρκεια της δεύτερης είναι κάτι περισσότερο από συνεχής. Τόσο στις κατ’ αντιδικία πολιτικές δίκες όσο και στις ποινικές ο ανταγωνισμός μεταξύ των παραγόντων της διαδικασίας επικεντρώνεται στην διαστρέβλωση και παραποίησή της ώστε να καταστεί βολική και τελικά καθαρτική με όρους δικαστικούς, για εκείνους. Οι μάρτυρες ως επί το πλείστον προετοιμάζονται, αν δεν κατασκευάζονται, να καταθέσουν αυτά που το κάθε μέρος επιθυμεί να αποδειχθούν. Η αλήθεια στη μαρτυρία τους μοιάζει να χάνεται σε λεπτομέρειες που όμως είναι καθοριστικές. Μια παρέκκλιση στο λεπτό της ώρας μπορεί να επηρεάσει την ετυμηγορία, μια παράλειψη ενός φαινομενικά ασήμαντου γεγονότος μπορεί να ανατρέψει τη δικανική πεποίθηση. Οι δικηγόροι, μάστορες στην κατασκευή της βολικής κάθε φορά αλήθειας, της εκδοχής αυτής που θα ευνοήσει τον εντολέα τους, πολλές φορ…

Τέσσερις (4) θέσεις Μεταπτυχιακών Συνεργατών στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Εικόνα
1.Το Τμήμα Νομικής, του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης (μερικής απασχόλησης) Μεταπτυχιακού Συνεργάτη. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα εργαστούν σε ερευνητικό πρόγραμμα ιστορίας δικαίου υπό την διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής Νικήτα Χατζημιχαήλ που χρηματοδοτείται από εξωτερική πηγή. Σημειώνεται ότι ένας (1) ανθρωπομήνας εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ισούται με 140 ώρες. Ο Μεταπτυχιακός Συνεργάτης θα διεξάγει έρευνα μέσα στα πλαίσια των αναγκών του ερευνητικού προγράμματος ιστορίας δικαίου. Η πλήρωση της θέσης (μερικής απασχόλησης) είναι με μονοετές συμβόλαιο, με δυνατότητα ανανέωσης. Το ανώτατο όριο του μηναίου κόστους εργοδότησης καθορίζεται σε €600 αναλόγως εμπειρίας και προσόντων καθώς επίσης και των εργασιών του έργου. Από αυτό το ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδότη και εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Το συμβόλαιο δεν προνοεί κατα…

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο

Εικόνα
Γράφει η Πηνελόπη Χαραλάμπους, Νομικός Ως Εργατικό Δίκαιο χαρακτηρίζεται το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τη κοινωνική σχέση μιας εξαρτημένης εργασίας υπαμοιβή, αλλά και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μερών που επωφελούνται από αυτή, δηλαδή του εργοδότη και του εργοδοτουμένου. Αποτελώντας ένα ιδιαίτερο κλάδο της νομικής επιστήμης, το Εργατικό Δίκαιο επηρεάζεται και διαμορφώνεται βάσει των ευρύτερων κοινωνικών συνθηκών που ισχύουν ανά εποχή, ενώ είναι στενά συνδεδεμένο με το βιοτικό επίπεδο και την οικονομία ενός κράτους και τη διατήρηση τους. Σήμερα, αποτελεί αυτοτελή κλάδο δικαίου ο οποίος θεωρείται τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου, ενώ παλαιότερα εξεταζόταν στο πλαίσιο του Αστικού Δικαίου παρουσιάζοντας αρκετά κοινά σημεία με το Δημόσιο Δίκαιο. Η Κύπρος τις τελευταίες δεκαετίες έχει διανύσει μια μακρά πορεία ως προς τη βελτίωση των όρων και συνθηκών εργοδότησης, γεγονός που έχει επισφραγισθεί με ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο. Το νομοθετικό πλαίσιο παράλλ…

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Εικόνα
Γράφει η Άννα Πλεύρη, Δικηγόρος Δ.Ν.,Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Στις 08-11 Ιουνίου 2017, διεχήχθη στο Salzburg (Αυστρία) 4ήμερο Συμπόσιο Διαμεσολάβησης,  (2nd Biennial Mediation Symposium) διοργανώσεως του Κέντρου Διεθνών Νομικών Σπουδών CILS, (Center of International Legal Studies). Στο πλαίσιο των εργασιών του εν λόγω Συμποσίου, παρουσιάστηκε από την Δόκτωρα Άννα Εμ. Πλεύρη, εισήγηση στην αγγλική γλώσσα με θέμα: «Σχέδιο νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο» (Draft Law on Family Mediation in Cyprus). Στην εν λόγω παρουσίαση, αναλύθηκε αφενός γιατί ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι κατάλληλος για τις οικογενειακές διαφορές και αφετέρου πως είναι διαρθρωμένο και ποιο είναι το περιεχόμενο των διατάξεων του νομοσχεδίου για την οικογενειακή διαμεσολάβηση. Το εν λόγω νομοσχέδιο εκκρεμεί από το έτος 2014, ενώ βρίσκεται πλέον στην Κυπριακή Βουλή για τελική επεξεργασία από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και αναμένεται σύντομα να καταστεί νόμος του Κυπριακού κράτους. Στο π…

Οδηγίες προς τις Τράπεζες της Κύπρου για καθορισμό του χρονικού διαστήματος διατήρησης προσωπικών δεδομένων πελατών

Εικόνα
Αναρτήθηκαν Οδηγίες του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς όλα τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) που λειτουργούν στη Δημοκρατία για καθορισμό του χρονικού διαστήματος διατήρησης δεδομένων πελατών / συνδεδεμένων προσώπων /εγγυητών. Οι οδηγίες έχουν ως εξής: "Με βάση τις εξουσίες που μου απονέμουν οι διατάξεις του άρθρου 23(1) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, Ν. 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε, εφεξής «ο Νόμος» δυνάμει των οποίων –
«23.- Ο Επίτροπος έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) Εκδίδει οδηγίες ως προς την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.».
Μέρος Α - Νομική βάση: Οι διατάξεις του άρθρου «4.-(1)(ε) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα-
Αρχή της διατήρησης:
(ε) διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της π…

Εισαγωγή στη Νομική Σκέψη

Εικόνα
Εισαγωγή στη Νομική Σκέψη του Κarl Engisch: Το κλασικό αυτό βιβλίο έχει σκοπό να γνωρίσει στον νομικό, στο σπουδαστή της νομικής αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο τη λογική και τη μεθοδολογία της νομικής σκέψης. Η νομική λογική είναι μια ουσιαστική λογική, η οποία, στη βάση και στο πλαίσιο της τυπικής λογικής και σε συνεργασία με την ειδική νομική μεθοδολογία, πρέπει να δείξει πως βρίσκει κανείς «αληθινές» ή «σωστές» ή τουλάχιστον «υποστηρίξιμες» λύσεις σε νομικά ζητήματα. Είναι ένας διαλογισμός γύρω από την κατάλληλη για το αντικείμενό της νομική διαγνωστική διαδικασία, την οποία δεν είναι πάντα εύκολο να διαβλέψει κανείς. Έχει σκοπό της (στα όρια που είναι επιτρεπτό στην ανθρώπινη γνώση) να βρίσκει την «αλήθεια» και να διατυπώνει καλά θεμελιωμένες κρίσεις. Πεποίθηση του συγγραφέα είναι ότι η νομική σκέψη πρέπει να συγκεντρώνεται στο χειρισμό των νόμων: οι γενικοί κανόνες δικαίου και οι συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που αποτελούν τους στόχους της νομικής σκέψης…

Το δικαίωμα στη λήθη: Η περίπτωση της Google

Εικόνα
Γράφει η Πηνελόπη Χαραλάμπους, Νομικός Σύμφωνα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ[1] το θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ενός φυσικού προσώπου, οφείλει να προστατεύεται κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η Οδηγία αυτή βασίστηκε σε μια απόφαση σταθμό για την εποχή του διαδικτύου, η οποία κατοχύρωσε το δικαίωμα στη λήθη ( the right to be forgotten) για όσους επιθυμούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα των αναζητήσεων που τους αφορούν σε διάφορες μηχανές αναζήτησης όπως το Facebook, Twitter, Google κ.ά. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), έκδωσε στις 13 Μαΐου 2014 ανακοινωθέν τύπου σχετικά με την υπόθεση  Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González[2] κατά την οποία έκρινε ότι η προστασία της προσωπικότητας προηγείται της ελευθερίας της πληροφορίας και πως ο φορέας εκμετάλλευσης μιας μηχανής αναζήτησης στο διαδίκτυο είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτ…

Επίλυση διαφορών από δυσφημιστικές ενέργειες σε βάρος ιατρών στο διαδίκτυο, μέσω διαμεσολάβησης

Εικόνα
Γράφει η Άννα Πλεύρη, Δικηγόρος Δ.Ν., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Στις 04-06 Μαϊου 2017, διεχήχθη στην Θεσσαλονίκη, Διεθνές Συνέδριο  με θέμα: «Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο», το οποίο διοργάνωσε το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, παρουσιάστηκε από την Δόκτωρα Άννα Εμ. Πλεύρη, ανακοίνωση με τίτλο: ««Επίλυση διαφορών από δυσφημιστικές ενέργειες σε βάρος ιατρών μέσω διαδικτύου, μέσω διαμεσολάβησης». Είναι γνωστό, ότι στον πυρήνα της δίκαιης δίκης βρίσκεται η επίλυση της διαφοράς σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική καθυστέρηση. Η διαμεσολάβηση, περιλαμβάνεται στους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών και αποτελεί μια εμπιστευτική, ευέλικτη και συγχρόνως διαρθρωμένη διαδικασία κατά την οποία ο ειδικά εκπαιδευμένος διαμεσολαβητής, ουδέτερος και αμερόληπτος, διευκολύνει την επικοινωνία των εμπλε…

Επιβολή διοικητικού προστίμου €100.000 από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Εικόνα
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €100.000 στην εταιρεία Vinikios Developers Ltd, εμπορευόμενη υπό την εμπορική επωνυμία Arrowarcher Assurance Agencies για αθέμιτη εμπορική πρακτική σε σχέση με την προώθηση του προγράμματος «Money -4-everyone» και του προγράμματος «Zero Cost car insurance».
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ερεύνησε τις εμπορικές πρακτικές της εταιρείας, σε σχέση με τα πιο πάνω προγράμματα, κατόπιν καταγγελιών που έλαβε από καταναλωτές.
Σε σχέση με το πρόγραμμα «Money -4-everyone», η εταιρεία προέτρεπε, τους καταναλωτές να καταβάλουν αρχικά ένα ποσό της τάξης των περίπου τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€4.000,00) το οποίο στη συνέχεια θα επενδυόταν από την εταιρεία σε διαδικτυακά πακέτα, με σκοπό την αύξηση του αρχικού κεφαλαίου, χωρίς όμως η εταιρεία να ενημερώνει τους καταναλωτές για τον κίνδυνο που υπήρχε να χάσουν το σύνολο ή μέρος του αρχικού χρηματικού ποσού το οποίο θα επένδυαν.
Η έλλειψη πληροφόρησης για τους κινδύνους π…

Ποινικές διώξεις σε εταιρίες για παράβαση της νομοθεσίας περί μητρότητας και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

Εικόνα
Την ποινική δίωξη των εταιρειών Sophia Trading Ltd και Charalambos Papas Ltd, που ως εργοδότες παρέβηκαν διατάξεις νομοθεσιών που αφορούν στη μητρότητα και στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση, προώθησε το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδίδει το ΓΤΠ, στις 17 Ιανουαρίου 2017, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου επέβαλε στην εταιρεία Sophia Trading Ltd συνολική χρηματική ποινή €700 για παράβαση του άρθρου 4(1) του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου και χρηματική ποινή €800 για παράβαση των άρθρων 9 και 11 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου. Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου 2017, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, μετά από ακροαματική διαδικασία, επέβαλε στην εταιρεία Charalambos Papas Ltd τη μέγιστη χρηματική ποινή που προβλέπει ο Νόμος, δηλ. €4.000, για παράβαση του άρθρου 4(1) του περί Προστασίας της Μη…

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών 2016-2017: Ποιές είναι οι 21 κατευθύνσεις

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών 2017-2018. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές κατευθύνσεις: α) Αστικό Δίκαιο β) Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες γ) Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές δ) Εταιρείες και Χρηματοδότηση ε) Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός στ) Ναυτικό Δίκαιο ζ) Εργατικό Δίκαιο η) Πολιτική Δικονομία θ) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία ι) Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική ια) Δημόσιο Δίκαιο ιβ) Φορολογικό Δίκαιο ιγ) Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας ιδ) Δίκαιο του Περιβάλλοντος ιε) Φιλοσοφία Δικαίου ιστ) Ιστορία Δικαίου ιζ) Εκκλησιαστικό Δίκαιο ιη) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ιθ) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών κα) Συγκριτικές Νομικές Σπουδές. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει κατ’ έτος αίτηση υποψηφιότητας σε δύο κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. κατ’ ανώτατο όριο, αλλά, εφόσον επιτύχει και στις δ…

Κοινοποίηση δεδομένων υγείας μελών Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού για στατιστικούς σκοπούς

Εικόνα
1. Οι διατάξεις των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι 2012 (Ν. 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 37(Ι)/2003 και 105(Ι)/2012), στο εξής «ο Νόμος» εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 3, πεδίο εφαρμογής του Νόμου).
2. Σύμφωνα με την ερμηνεία του όρου «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» που δίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου, δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δε δύναται πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων.
3. Μεταγενέστερη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς δε θεωρείται ασυμβίβαστη με τον αρχικό σκοπό συλλογής των δεδομένων εφόσον δε θα ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα αναφορικά με συγκεκριμένο πρόσωπο (άρθρο 4 του Νόμου).
4. Συνεπώς ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα και να κοινοποιήσει τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία (αποτελέσματα), από τα οποία …

Ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με τον Περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμο του 2017

Εικόνα
Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ενημερώνει το κοινό ότι στις 21/7/2017 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο «περί Αγωγών Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017».
Σκοπός του περί Αγωγών Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 201, είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την «Οδηγία 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 26η Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δίκαιου για τις παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου του ανταγωνισμού των Κρατών Μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». (hyperLink σε σελίδα με το κείμενο της Οδηγίας)
Με τον υπό αναφορά Νόμο θεσπίζονται κανόνες, για να διασφαλιστεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο υπέστη ζημία λόγω παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού από επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα για αξίωση πλήρους αποζημίωσης…

Ιατρική Ευθύνη και Ιατρική Διαμεσολάβηση (Medical mal practice and Medical Mediation)

Εικόνα
Γράφει η Άννα Πλεύρη, Δικηγόρος Δ.Ν., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια* Στις 21-23 Μαρτίου 2017, διεχήχθη στην Κύπρο (Λεμεσό) το 12ο Παγκόσμιο  Συνέδριο Βιοηθικής, Ηθικής στην Ιατρική και Δικαίου της Υγείας (Bioethics, Medical Ethics & Health Law), το οποίο διοργάνωσε η έδρα του Οργανισμού UNESCO για τη Βιοηθική (UNESCO Chair in Bioethics (Haifa). Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, παρουσιάστηκε από την Δόκτωρα Άννα Εμ. Πλεύρη, εισήγηση στην αγγλική γλώσσα με τίτλο: «Ιατρική Ευθύνη και Ιατρική Διαμεσολάβηση -Medical Mal Practice and Medical Mediation». Στην εν λόγω εισήγηση αναλύθηκε πως η διαμεσολάβηση μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε διαφορές προερχόμενες από ιατρικά λάθη ή ιατρική αμέλεια εν γένει, όπου πολύ συχνά εγείρονται αποζημιωτικές αξιώσεις και ζητήματα (μη) ορθής πρακτικής της ιατρικής. Μέσω της ανωτέρω εισήγησης, εξηγήθηκε ότι μετά την άσκηση μιας αποζημιωτικής αγωγής ιατρικής ευθύνης, αμφότερα τα μέρη πρόκειται να ξεκινήσουν μια μακρά, χρονοβόρα, δαπανηρή και σ…