Αναρτήσεις

Η Αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης στο Κυπριακό Διοικητικό Δίκαιο: Οι έννοιες "έκδηλη παρανομία" και "ανεπανόρθωτη βλάβη"

Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου LL.M. Στα πλαίσια της διοικητικής δίκης παρέχεται το δικαίωμα στον διοικούμενο να ζητήσει προσωρινή προστασία, με τη δυνατότητα έκδοσης προσωρινού διατάγματος αναστολής της διοικητικής πράξης μέχρι την εκδίκαση και αποπεράτωση της προσφυγής του στο Διοικητικό Δικαστήριο. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 13 του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αναθεωρητική Δικαιοδοσία) (3/1962) «προς πλήρη απονομήν της δικαιοσύνης το Δικαστήριον ή εις περιπτώσεις διαδικασίας συμφώνως προς το Άρθρον 146 οιοιδήποτε δύο Δικασταί ενεργούντες εκ συμφώνου, δύνανται, καθ’ οιονδήποτε στάδιον της διαδικασίας, είτε αυτεπαγγέλτως είτε τη αιτήσει οιουδήποτε διαδίκου, να εκδίδωσι προσωρινόν διάταγμα το οποίον όμως δεν θα διαγιγνώσκη την ουσίαν της υποθέσεως». Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό, «ειδοποίησις δέον να επιδίδεται παρευθύς προς πάντας τους διαδίκους, οίτινες επηρεάζονται συνεπεία διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει της παραγράφου ταύτης, διά να δυνηθώσιν ούτοι να ενστώσι κατ’ αυτού. Άμα τη …

Πρωτοφανή διαπόμπευση της 19χρονης Βρετανίδας καταγγέλλουν 11 οργανώσεις- Εγκύκλιο εξέδωσε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης

Υποτροφία για Διδακτορικό στο Δίκαιο των Συμβάσεων στο Λουξεμβούργο

Conversion of CHF mortgage loans within the EU is a fact. At what cost though?

Νέο μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο Χάρης Μαλαχτός

Επεξεργασία δεδομένων ασθενών: Πρώτη κοινή γνωμοδότηση EDPS και ΕDPB

Κυπριακή Πολιτική Δικονομία

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Δύο καταδίκες για το ίδιο αδίκημα: Παραβίαση της ΕΣΔΑ

Απαλλαγή από την εκτέλεση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά: Η πρόνοια μόνο για το γυναικείο προσωπικό παραβιάζει την αρχή της ισότητας (Διοικ.Δικαστήριο)

Δικαστής παροτρύνει τους δικηγόρους να αγνοούν τα emails τους μετά τις 6 το απόγευμα. Τί αναφέρει ο Κανονισμός που εξέδωσε

Αυξάνονται από 3 σε 5 οι δικαστές του διοικητικού δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας

Θέση Πρακτικής Άσκησης στο τμήμα Προσωπικών Δεδομένων σε εταιρεία στην Κύπρο

Ψυχιατρική και Δίκαιο

Παραμένουν οι ανισότητες στην ΕΕ: Υψηλή ανεργία στους νέους -Ανισότητα στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων

Γιατρός δημοσίευσε προσωπικά δεδομένα ασθενή στο Instagram: Πρόστιμο 14.000 ευρώ από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων

Αυτορύθμιση και Ποιότητα στο Νομικό Επάγγελμα

Η ιστορία των Τούρκων δικαστών που έχασαν τα παιδιά τους στο Αιγαίο - Έφυγαν από την Τουρκία για να γλιτώσουν από τις διώξεις του Ερντογάν και τα παιδιά τους πνίγηκαν στη θάλασσα

Υποτροφία 13.000 ευρώ για Διδακτορικό Νομικής σε βρετανικό πανεπιστήμιο

Η ιστορία της δικηγόρου που έκανε αγωγή στον εργοδότη της -μια εταιρεία κολοσσό- για δυσμενή διάκριση λόγω φύλου, φυλής και μητρότητας

Καλή Νομοθέτηση και Κράτος Δικαίου – Πολυνομία, Κακονομία και Μη Εφαρμογή των Νόμων

Νομιμότητα ανάρτησης καταστάσεων εσόδων και εξόδων εντός της πολυκατοικίας: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων