Αναρτήσεις

Διορισμός έντεκα (11) Επαρχιακών Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία

To Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο εξέδωσε στις 23/9/2022 ανακοίνωση για προκήρυξη θέσεων στη Δικαστική Υπηρεσία. Η ανακοίνωση αναφέρει τα ακόλουθα: "1. To Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει κενές θέσεις έντεκα (11) Επαρχιακών Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία:  2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος μέχρι την 14η Οκτωβρίου, 2022, συνοδευόμενη από:  α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία,  β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές είτε αστικές,  γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο.  Στην αίτηση απαραιτήτως να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου δικηγόρου που κατέχει ο υποψήφιος, το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και το κινητό του τηλέφωνο.  3. Η διαδικασία και τα κριτή

Προκήρυξη 5 θέσεων Δικαστών στο Εμπορικό Δικαστήριο και 2 θέσεων στο Ναυτοδικείο

Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις - Σχολιασμός της απόφασης του ΔΕΚ C-105/03 Maria Pupino (16.6.2005)

Προκήρυξη για την πλήρωση 16 δικαστών Εφετείου

Οι αλλαγές στη διαδικασία του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας με τον Τροποποιητικό Κανονισμό αρ.31 του 2022

Ο Κύπριος Σάββας Παπασάββας επανεξελέγη Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόσληψη έξι (6) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας

Το Κυπριακό Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη

Ενυπόθηκο δάνειο σε ξένο νόμισμα: Το εθνικό δικαστήριο δεν μπορεί να αντικαταστήσει καταχρηστική ρήτρα που αφορά την τιμή μετατροπής του ξένου νομίσματος με εθνική διάταξη ενδοτικού δικαίου - Κήρυξη άκυρης της σύμβασης (ΔΕΕ)

Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη βοήθεια πρακτικών ασκήσεων

Σε χωριστό κτήριο με 5 δικαστές θα λειτουργεί πλέον το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου: Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου

Προσφυγή κατά της Βρετανίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά την αποικιοκρατία στην Κένυα

Ακεραιότητα και ευθύνη στην επιστημονική έρευνα : Ζητήματα δικαίου και βιοηθικής

Δύο (2) θέσεις Νομικών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

Ποινή φυλάκισης 9 ετών για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου - Εκδόθηκε διάταγμα απαγόρευσης εργοδότησης του καταδικασθέντος σε χώρους που βρίσκονται παιδιά

Πέντε (5) μόνιμες θέσεις Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία με μισθό €96.665

Διορισμός ποινικών ανακριτών για διερεύνηση ενεδεχόμενης διάπραξης ποινικών αδικημάτων εντός των Φυλακών

Θέση δικηγόρου στο Δίκτυο Δικαιοσύνη για Όλους με ετήσιο μισθό 15.000 ευρώ

Δεδικασμένο και ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης: Η σύγκρουσή τους με φόντο την επανάληψη της δίκης λόγω νέων αποδεικτικών στοιχείων (με αφορμή τη νέα διάταξη του άρθρου 362 § 5 Γερμ.ΚΠΔ)

Τροποποιήσεις στον Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (Νόμος 114(Ι)/2022)

Προειδοποίηση στην Κύπρο από την ΕΕ για τη μεταφορά της Οδηγίας για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Το Ανώτατο προκήρυξε κενή θέση Προέδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου