Αναρτήσεις

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος 9(Ι) του 2024 τροποποιεί τον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (βασικός νόμος): Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου (Ποια γη υπόκειται σε εκτέλεση).  Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της δεύτερης επιφύλαξης, με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:  «Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ακίνητη ιδιοκτησία του εκ δικαστικής αποφάσεως οφειλέτη χρέους η οποία δύναται να πωληθεί με τη διαδικασία της εκτέλεσης δεν περιλαμβάνει ακίνητη ιδιοκτησία η οποία βρίσκεται σε μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.».  Τροποποίηση του άρθρου 53 του βασικού νόμου (Εγγραφή δικαστικής απόφασης).  Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού του σημείου της τελείας, με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:  «Νοείται ότι, δεν δύναται να διενεργηθε

Διάταγμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Οικογενειακό Δικαστήριο Αμμοχώστου

Ποσοστό επιτυχίας μόλις 0,46% για τις υποθέσεις στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας το 2023

Overcoming the challenges on big infrastructure projects by adopting a similar model to HRADF in Cyprus

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Προκήρυξη για 2 θέσεις Νομικών Λειτουργών ως Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Λευκωσίας

Πρόστιμο 45.000 ευρώ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για διαρροή δεδομένων μετά από κυβερνοεπίθεση

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024

Σύμφωνη με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η αποθήκευση, γενικώς και αδιακρίτως, βιομετρικών και γενετικών δεδομένων προσώπων καταδικασμένων με ποινική απόφαση μέχρι τον θάνατο των προσώπων αυτών αντιβαίνει στο δίκαιο της EE (ΔΕΕ)

Η σύγκρουση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με τις θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές: Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Ανώτατο Δικαστήριο: Επιστροφή στο i-Justice από 29/1/2024

Θέση 'Senior Protection Assistant' στην Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους πρόσφυγες στην Κύπρο

Μίσθωση υπηρεσιών 17 δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία

Τροποποίηση στο Νόμο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των δικηγόρων για την κατάρρευση του ejustice

Κενή μόνιμη θέση Λειτουργού ΔΣΜΚ – Νομικές Υπηρεσίες

Οδηγία του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το eJustice

Καθίσματα προς αποφυγή παρατεταμένης ορθοστασίας : Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Τροποποιητικός Νόμος του 2023

Προβληματικό το νέο σύστημα eJustice τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Νέες θέσεις εργασίας για Δικηγόρους / Νομικούς και Συναφή Επαγγέλματα (16.1.2024)

Οι τροποποιήσεις στον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο με τον Τροποποιητικό Νόμο 155 (Ι)/2023

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024