Αναρτήσεις

Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 για τις στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 της 11ης Απριλίου 2024 για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε ενέργειες συμμετοχής του κοινού από προδήλως αβάσιμες αγωγές ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες («στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού»). Σκοπός της οδηγίας είναι η εξάλειψη των εμποδίων στην ορθή λειτουργία των αστικών διαδικασιών, και παράλληλα η παροχή προστασίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που προβαίνουν σε ενέργειες συμμετοχής του κοινού για θέματα δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων, των εκδοτών, των οργανισμών μέσων ενημέρωσης, των μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος και των υπερασπιστών ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ, συνδικαλιστικών οργανώσεων, καλλιτεχνών, ερευνητών και ακαδημαϊκών, έναντι δικαστικών διαδικασιών οι οποίες κινούνται εναντίον τους με στόχο να τους αποτρέψουν από τη συμμετοχή στα κοινά. Η Οδηγία θα πρέπει να εφα

Κλειστά Κυκλώματα Βιντεοπαρακολούθησης σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για τα Ιδιωτικά Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας σε διαβούλευση

Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας στο «Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» στο Πανεπιστήμιου Κύπρου

Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας στο Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία στη Νομική του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Τεχνητή νοημοσύνη: Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο Κανονισμό

Υποχρέωση του εργοδότη να αιτιολογεί την καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΔΕΕ)

Εκ νέου εξέταση αίτησης ασύλου: Δικαστική απόφαση δύναται να συνιστά νέο στοιχείο (ΔΕΕ)

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 σε δημόσια διαβούλευση

Δίκαιο και Πολιτική

Διάταγμα κράτησης παιδιού που κρίθηκε ένοχο διάπραξης αδικήματος: Τροποποίηση στο Νόμο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο

Οι αλλαγές που έρχονται στη Δικαιοσύνη το 2024

Εξέταση Αιτήσεων για Πολιτογράφηση : Ανακοίνωση του Υπ.Εσωτερικών

Κενή θέση Πρώτου Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών με μισθό από €57.077

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων