Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Πρόληψη από καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων και κώδικα δεοντολογίας δικαστών εισηγείται το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τί αναφέρει η Ειδική Έκθεση για τη Δικαιοσύνη στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την GRECO (Group of States Against Corruption) η Έκθεση Αξιολόγησης για την Πρόληψη της διαφθοράς αναφορικά με τα μέλη της βουλής, των δικαστών και των εισαγγελέων στην Κύπρο, όπου αποτυπώνονται ενδιαφέροντα πορίσματα για την κατάσταση της δικαιοσύνης. Σχετικά με τους δικαστές, η Ομάδα Αξιολόγησης της GRECO (GET) πιστεύει ότι η παρούσα σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, παρά το ότι

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Επιστροφές αγορών από κατάστημα: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Για το δικαίωμα ακύρωσης αγορών από κατάστημα και επιστροφής των χρημάτων ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή Κύπρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση «για σκοπούς υπεύθυνης και αντικειμενικής ενημέρωσης των καταναλωτών αναφορικά με τα δικαιώματα τους, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνει τους καταναλωτές ότι σύμφωνα με την κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το δικαίωμα υπαναχώρησης (δηλαδή το δικαίωμα ακύρωσης μιας αγοράς) υφίσταται μόνο για

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Επτά (7) κενές θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για επτά (7) κενές μόνιμες θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Απαιτούμενα προσόντα: (1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Εμπορικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες, Στατιστική,

Η τουρκική γλώσσα ανάμεσα στις επίσημες γλώσσες της Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθεί αν λυθεί το Κυπριακό, αφήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να καταστεί η τουρκική γλώσσα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής που φέρει τον τίτλο «ο ρόλος της ΕΕ στη διαδικασία συμφωνίας στην Κύπρο: Ερωτήσεις και Απαντήσεις», στην ερώτηση αν η τουρκική γλώσσα θα προστεθεί στις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποζημιώνει εταιρίες λόγω υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας στο Δικαστήριο της ΕΕ

Πολύ σημαντική απόφαση στην υπόθεση T-577/14 (Gascogne Sack Deutschland και Gascogne κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης) εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ. Σύμφωνα με την απόφαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνεται να καταβάλει αποζημίωση άνω των 50.000 ευρώ στις εταιρίες Gascogne Sack Deutschland και Gascogne λόγω της υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ. Η υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Το δικαστήριο δικαίωσε αστυνομικό και του επιστρέφει 50 χιλιάδες ευρώ που του είχαν παρακρατηθεί όταν ήταν σε διαθεσιμότητα

Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε αστυνομικό και του επιστρέφει περισσότερα από 50 χιλιάδες ευρώ από παρακρατημένους μισθούς, όταν αυτός τελούσε σε διαθεσιμότητα. Συγκεκριμένα ο αιτητής αστυνομικός αντιμετώπιζε κατηγορίες για διάπραξη διαφόρων ποινικών αδικημάτων, γι αυτό και τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τις 20.2.2007 μέχρι τις 7.6.2012, περίοδο κατά την οποία λάμβανε τις μισές από τις απολαβές του.
Μετά από την εκδίκαση ποινικής υπόθεσης

Death of a four-year-old boy was not properly investigated (ECHR)

In today’s (10-1-2017) Chamber judgment in the case of Ioniță v. Romania (application no. 81270/12) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been a violation of Article 2 (right to life) of the European Convention on Human Rights.
The case concerned the death of the applicants’ four-year-old son following an operation. The applicants complained that the authorities had failed to effectively investigate the incident, despite their repeated claims that

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Επτά (7) θέσεις Νομικών Συμβούλων στη Νομική Υπηρεσία της Κύπρου

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών πέντε (5) Νομικών Συμβούλων στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης, ως καθορίζεται στη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί δικηγόρους, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, όπως καθορίζονται στην προκήρυξη, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ακόμα, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενδιαφέρεται για τη μίσθωση

Σεξουαλικά Αδικήματα: Ποινή- Σωφρονισμός- Θεραπεία

Το Κωνστάντειον Κέντρο Εγκληματολογίας, η Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων (Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως) και η Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην Κύπρο, διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα "Σεξουαλικά Αδικήματα: Ποινή; Σωφρονισμός; Θεραπεία;" το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017, 09.00-12.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, Αγία Παρασκευή, Αίθουσα Σόλων

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Διαγωνισμός για το διορισμό μεταφραστών νομικών κειμένων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η υπηρεσία νομικής μετάφρασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκηρύσσει θέσεις για Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά. Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι 13.2.2017. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται με ηλεκτρονική επιστολή (με συνημμένο το υπογεγραμμένο και

Διαβάστε επίσης:

Εκλέχθηκε μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου αλλά ακυρώθηκε η εκλογή του επειδή είχε διαγραφεί από τον εκλογικό κατάλογο. Το Εφετείο τον δικαίωσε

Το Ανώτατο Δικαστήριο δικάζοντας κατά τη δευτεροβάθμια δικαιοδοσία* απέρριψε την έφεση της Διευθύντριας Τμ. Αρχείου Πληθυσμού και Μετανά...