Αναρτήσεις

O νέος Νόμος 121 (Ι) του 2019 για το Brexit και τα δικαιώματα υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί του Δικαιώματος Ορισμένων Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος 121(Ι) του 2019. Σκοπός του Νόμου είναι ο καθορισμός των όρων και διατυπώσεων που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία από ορισμένους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους καθώς επίσης και των περιορισμών που δύνανται να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά για λόγους δημοσίας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Ο νέος νόμος εφαρμόζεται σε υπηκόους του Η.Β. που πριν από την ημερομηνία αποχώρησης[1] άσκησαν το δικαίωμα διαμονής τους στη Δημοκρατία δυνάμει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεχίζουν να διαμένουν στη Δημοκρατία μετά την ημερομηνία αποχώρησης, καθώς επίσης και σε μέλη οικογένειας υπό ορισμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο νόμο (άρθρο 4 (1) (β)). Δείτε το Νόμο εδώ
[1] «Ημερομηνία…

Kράτος μέλος μπορεί, για λόγους δημόσιας τάξης όπως η καταπολέμηση της υποκίνησης μίσους, να απαγορεύσει τη μετάδοση προγράμματος τηλεοπτικού καναλιού άλλους κράτους μέλους (ΔΕΕ)

90 χρόνια από την ίδρυση της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης: Πρόσκληση για συμμετοχή στην έκδοση Λευκώματος

Πελάτης έδωσε μπουνιά στο δικηγόρο του μέσα στο δικαστήριο (ΒΙΝΤΕΟ)

Πρόσληψη 3 δικηγόρων στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Προσωπικά δεδομένα και Facebook: Ευθύνη και του διαχειριστή ιστοσελίδας στην οποία υπάρχει η επιλογή "Μου αρέσει" για συλλογή και διαβίβαση δεδομένων στο Facebook (ΔΕΕ)

Μείωση Απολαβών και Ωφελημάτων των Δημοσίων Υπαλλήλων

Χρήση Cookies από ιστοσελίδες: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων

Σύνοψη και σχόλια στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου αναφορικά με την Προσφυγή 741/2013, ΑΤΗΚ v. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ημερ. 10.6.2019

O περί Γάμου Νόμος: Τί αλλάζει στο άρθρο για τις δηλώσεις προσώπων περί ελευθερίας και απουσίας κωλύματος

Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στην Αρχή Λιμένων Κύπρου

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος - Οι αλλαγές με το Νόμο 118(Ι)/2019