Αναρτήσεις

Καταργήθηκε η θανατική ποινή. Τροποποίηση του Συντάγματος