Αναρτήσεις

Μία (1) θέση Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου

Προκήρυξη 5 θέσεων Δικαστών στο Εμπορικό Δικαστήριο και 2 θέσεων στο Ναυτοδικείο

Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις - Σχολιασμός της απόφασης του ΔΕΚ C-105/03 Maria Pupino (16.6.2005)

Προκήρυξη για την πλήρωση 16 δικαστών Εφετείου

Διορισμός έντεκα (11) Επαρχιακών Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία

Οι αλλαγές στη διαδικασία του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας με τον Τροποποιητικό Κανονισμό αρ.31 του 2022

Ο Κύπριος Σάββας Παπασάββας επανεξελέγη Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόσληψη έξι (6) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας

Το Κυπριακό Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη

Ενυπόθηκο δάνειο σε ξένο νόμισμα: Το εθνικό δικαστήριο δεν μπορεί να αντικαταστήσει καταχρηστική ρήτρα που αφορά την τιμή μετατροπής του ξένου νομίσματος με εθνική διάταξη ενδοτικού δικαίου - Κήρυξη άκυρης της σύμβασης (ΔΕΕ)

Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη βοήθεια πρακτικών ασκήσεων

Σε χωριστό κτήριο με 5 δικαστές θα λειτουργεί πλέον το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου: Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου

Προσφυγή κατά της Βρετανίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά την αποικιοκρατία στην Κένυα