Αναρτήσεις

Μία (1) θέση Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου

Προκήρυξη 5 θέσεων Δικαστών στο Εμπορικό Δικαστήριο και 2 θέσεων στο Ναυτοδικείο

Προκήρυξη για την πλήρωση 16 δικαστών Εφετείου

Διορισμός έντεκα (11) Επαρχιακών Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία

Οι αλλαγές στη διαδικασία του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας με τον Τροποποιητικό Κανονισμό αρ.31 του 2022

Ο Κύπριος Σάββας Παπασάββας επανεξελέγη Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόσληψη έξι (6) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας

Το Κυπριακό Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη

Ενυπόθηκο δάνειο σε ξένο νόμισμα: Το εθνικό δικαστήριο δεν μπορεί να αντικαταστήσει καταχρηστική ρήτρα που αφορά την τιμή μετατροπής του ξένου νομίσματος με εθνική διάταξη ενδοτικού δικαίου - Κήρυξη άκυρης της σύμβασης (ΔΕΕ)

Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη βοήθεια πρακτικών ασκήσεων

Σε χωριστό κτήριο με 5 δικαστές θα λειτουργεί πλέον το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου: Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου

Προσφυγή κατά της Βρετανίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά την αποικιοκρατία στην Κένυα

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024