Αναρτήσεις

Διορίστηκαν 4 δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο

Πλήρωση δύο (2) θέσεων Στενογράφων Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία

Βαρώσια: το ΕΚ καταδικάζει τις ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο και ζητά κυρώσεις

337 κατηγορούμενοι καταδικάσθηκαν σε ισόβια για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 στην Τουρκία

Διορισμός Εκτιμητών για τη διερεύνηση των Πολιτογραφήσεων Επενδυτών : Όλα τα ονόματα

Νομοθετική αναγνώριση του βιασμού ως το σεξ χωρίς συναίνεση στη Δανία

Νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας: Έγινε η τελετή παράδοσης στο Ανώτατο Δικαστήριο

Νέες θέσεις εργασίας για Νομικούς/Δικηγόρους (26.11.2020)

Διαθηκών ο Νόμος & Διαχειρίσεων ο Λόγος

Η πρώτη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 60 χρόνια πριν

Οι δικαστές έχουν δικαίωμα να κρίνουν τους ανωτέρους τους σύμφωνα με απόφαση του ΕΔΑΔ

Οι εισαγγελείς δεν αποτελούν "δικαστική αρχή εκτέλεσης" στο πλαίσιο της εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΔΕΕ)

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Πρωτοκολλητή στη Δικαστική Υπηρεσία

Το αποτέλεσμα του Covid-19 test ως ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο

Θέση Εκπροσώπου Τύπου στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί του Ανωτάτου για την αναστολή των δικαστικών προθεσμιών

Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να προβλέπει πρόσθετη άδεια μητρότητας μόνον για τις μητέρες (ΔΕΕ)

Στις 26 Νοεμβρίου παραδίδονται οι νέοι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας

Αναστολή ποινής και αποφυλακίσεις με την ευκαιρία των 60 χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέες θέσεις εργασίας για νομικούς/δικηγόρους (18.11.2020)

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024