Αναρτήσεις

Διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές γονικής μέριμνας : Έννοια του "υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού" (ΔΕΕ)

Εθνική αρχή ανταγωνισμού μπορεί, στο πλαίσιο εξέτασης της ύπαρξης τυχόν κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, να διαπιστώσει παραβίαση του ΓΚΠΔ (ΔΕΕ)

Ανώτατο Δικαστήριο: Καμία αναβολή στην εφαρμογή των νέων Κανονισμών Πολ.Δικονομίας

Το Νομοσχέδιο με τις αλλαγές στον περί Δικηγόρων Νόμο

Παρεμπόδιση της δυνατότητας υποβολής αίτησης ασύλου: Μη νόμιμη η υποχρέωση του αιτούντος να υποβάλει δήλωση προθέσεων πριν την αίτηση (ΔΕΕ)

Καταχρηστικοί κρίθηκαν βασικοί όροι σύμβασης υποθήκης κυπριακής τράπεζας

Νέες θέσεις εργασίας για δικηγόρους, νομικούς και συναφή επαγγέλματα (21.8.2023)

Πιστοποιούντες Υπάλληλοι: Διευκρινίσεις για τις χρεώσεις και τα καθήκοντά τους και αλλαγή της σφραγίδας τους

Απόλυση δικαστή επειδή δημοσιοποίησε τους λόγους για τους οποίους μειοψήφησε σε απόφαση : Παραβίαση της ελεύθεριας της έκφρασης (EΔΔΑ)

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος μητέρας μικρών παιδιών μπορεί να μην εκτελεστεί λόγω υπέρτερου συμφέροντος των παιδιών

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

Εξετάσεις Δικηγόρων περιόδου Οκτωβρίου: Από 2.10 έως και 13.10.2023

Πρόστιμο 40 εκατομμύρια ευρώ σε εταιρεία για παραβίαση του GDPR

Νέα απορριπτική απόφαση του Επ.Δικαστηρίου Λευκωσίας σε αγωγή για το κούρεμα καταθέσεων του 2013

Οι καλύτερες Νομικές Σχολές στον κόσμο για το 2023

Τροποποιήσεις στον περί Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών Διαδικαστικό Κανονισμό

Μία (1) κενή μόνιμη θέση Δικαστικού Επιδότη στη Δικαστική Υπηρεσία

Τροποποιήσεις στον περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) Διαδικαστικό Κανονισμό

Εξέταση μαρτύρων κατηγορίας χωρίς την παρουσία της κατηγορούμενης και διορισμός δικηγόρου νομικής αρωγής εν αγνοία της: Παραβίαση δίκαιης δίκης (ΕΔΑΔ)

Έρευνα για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού για το Microsoft Teams

Βιντεοπαρακολούθηση εργαζομένου μέσω κλειστού κυκλώματος σε κατάστημα - Απόφαση Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έξι (6) κενές μόνιμες θέσεις Ανώτερου Δικηγόρου της Δημοκρατίας με μισθό €92.858

Ελευθερία της Βούλησης και Καταλογισμός σε Ενοχή

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024