Οροι Χρησης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ CYLEGALNEWS.COM
1.Το περιεχόμενο του cylegalnews.com, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.
Το Περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική νομική συμβουλή και νομικό χειρισμό οποιασδήποτε υπόθεσης. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων δικηγόρων σας και νομικών συμβούλων για οτιδήποτε αφορά σε νομική υπόθεση ή ζήτημα.
Το cylegalnews.com σας εξουσιοδοτεί να δείτε ή να κατεβάσετε αντίγραφο του υλικού, αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση, εφόσον συμπεριληφθεί η ακόλουθη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων “πηγή: cylegalnews.com”.
Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα του περιεχομένου παραμένουν στο cylegalnews.com ή τους συντάκτες αυτού. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που δεν επιτρέπεται ρητά βάσει των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους Νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων κ.λπ. Ο/οι δικαιούχος/οι έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει ή καταργήσει το περιεχόμενο ή την παρουσία της Ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του cylegalnews.com και των συντακτών του. Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τους συντάκτες τους. Τα άρθρα που δεν παραπέμπουν σε κάποια άλλη πηγή υπόκεινται στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Επισημαίνεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου του cylegalnews.com γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την χρήση ενός μέσου (Διαδίκτυο) το οποίο είναι εκτός δικαιοδοσίας και ελέγχου του cylegalnews.com και επομένως η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με αυτή. Το cylegalnews.com σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την έλλειψη «ιών» ή άλλων επιζήμιου κώδικα είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο τoυ.
2.Οι Δικαιούχοι και οι συντάκτες της παρούσας ιστοσελίδας δεν αντιπροσωπεύουν και δεν εγγυώνται την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα, εγκυρότητα, ορθότητα, ή την επικαιρότητα του περιεχομένου, του λογισμικού, των κειμένων, των γραφικών, των υπερσυνδέσμων, ή των επικοινωνιών που παρέχονται από ή δια μέσου της Ιστοσελίδας. Τα άρθρα και τα κείμενα που υπογράφονται επωνύμως από δικηγόρους, δικαστές ή/και οποιονδήποτε άλλο με οποιαδήποτε ιδιότητα εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο το συντάκτη τους, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, εγκυρότητα, αξιοπιστία ή μη του κειμένου που υπογράφει, αποκλείεται δε ρητά κάθε ευθύνη των διαχειριστών , δικαιούχων και συντακτών της ιστοσελίδας για το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.
3.Το cylegalnews.com, οι συντάκτες του, ή τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζημία, που μπορεί να προκλήθηκε από την χρήση ή την λανθασμένη χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου.
4.Το cylegalnews.com δεν δημοσιεύει κείμενα, άρθρα, εικόνες ή βίντεο που συνιστούν έμμεση ή άμεση διαφήμιση ή προώθηση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας παρά μόνο κατόπιν έγγραφης σύμβασης παροχής διαφημιστικής υπηρεσίας με αντίτιμο.
5.Σε πλήρη συμμόρφωση με το Νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαϊου 2018, η ιστοσελίδα www.cylegalnews.com ενημερώνει τους αναγνώστες της ότι δεν διατηρεί ούτε επεξεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα και τίποτα δεν αλλάζει ως προς τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Οι εγγεγραμμένοι στο newsletter της ιστοσελίδας χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να απεγγραφούν κάνοντας unsubscribe ως ίσχυε ως σήμερα.Για οποιαδήποτε τυχόν πληροφορία ή ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας της ιστοσελίδας.
6.Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, ενώ για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά Δικαστήρια. Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτών κριθεί άκυρο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων Όρων & Προϋποθέσεων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
7.Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας Cylegalnews.com συναινεί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ως άνω όρους.

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου