Αναρτήσεις

Η έκδοση πολίτη της Ένωσης σε τρίτο κράτος με σκοπό την εκτέλεση ποινής μπορεί να δικαιολογηθεί προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος ατιμωρησίας (ΔΕΕ)

Θλίψη για την απώλεια του δικηγόρου Βαγγέλη Πουργουρίδη

Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποίησε τους Κανονισμούς Εκδίκασης Καθυστερημένων Υποθέσεων (23/12/2022)

Ποιοί δικαστές θα στελεχώσουν το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστήριο

Έλεγχος της Δικαστικής Υπηρεσίας από το Γραφείο Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας

Ο περί της Ολιστικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης Νόμος του 2022 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων και Καταχώρησης Αντιπροσωπευτικών Αγωγών για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμος του 2022: Διαβούλευση

Θέσεις διδασκόντων Εταιρική Νομοθεσία/Εμπορικό Δίκαιο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ευρωπαϊκή Πολιτική Δικονομία μετά το Brexit: Καθυστερήσεις και ανάγκη για επιτάχυνση, τεχνολογία στη δικαιοσύνη και Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Εγκύκλιος του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την υποχρέωση αμεροληψίας των δικαστών

Ανακαλούνται χρυσά διαβατήρια στην Βουλγαρία

Πρόταση Κανονισμού για την αναγνώριση αποφάσεων και την αποδοχή δημόσιων εγγράφων σε υποθέσεις ιδιότητας του γονέα και την καθιέρωση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ιδιότητας του γονέα

Προκήρυξη θέσης Προέδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου

Ο Έφορος Εταιρειών ανέστειλε την πρόσβαση του κοινού στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μετά την απόφαση του ΔΕΕ

Αύξηση ποινής από 12 μήνες σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για 26χρονο οδηγό που σκότωσε 45χρονη στην Αγία Νάπα

Μη νόμιμη η πρόσβαση του κοινού στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών : Απόφαση του ΔΕΕ

Αντισυνταγματικός κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο ο νόμος για τη μείωση του Φ.Π.Α. στην ηλεκτρική ενέργεια

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου