Εγκύκλιος του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την υποχρέωση αμεροληψίας των δικαστών

Εγκύκλιο προς τους Διοικητικούς Προέδρους Επαρχιακών Δικαστηρίων, Κακουργιοδικείων και Δικαστηρίων Ειδικής Δικαιοδοσίας σχετικά με τις πρόνοιες του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς για την αμεροληψία των δικαστών απέστειλε ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η εγκύκλιος αναφέρει:

"Με αφορμή την προεκλογική περίοδο, τόσο για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, όσο και για την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου, το Ανώτατο Δικαστήριο υπενθυμίζει, προς όλους τους Δικαστές, τις πρόνοιες του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς και ιδιαίτερα τις πρόνοιες του Κανονισμού Γ.4.6., σύμφωνα με τις οποίες ο Δικαστής, όπως οποιοσδήποτε άλλος πολίτης, έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και θρησκευτικής πίστης, αλλά, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του αυτών, θα πρέπει πάντοτε να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρεί την αξιοπρέπεια του δικαστικού λειτουργήματος και την αμεροληψία και ανεξαρτησία της Δικαστικής Εξουσίας. 

Επισύρεται επίσης η προσοχή στον Κανονισμό Γ.2.2., σύμφωνα με τον οποίο ο Δικαστής θα εξασφαλίζει ώστε η διαγωγή του, τόσο μέσα όσο και έξω από το Δικαστήριο, διατηρεί και ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού, του νομικού επαγγέλματος και των διαδίκων για την αμεροληψία του ιδίου του Δικαστή και του δικαστικού συστήματος. Όπως επίσης ότι θα πρέπει να συμπεριφέρεται, στο βαθμό που είναι λογικό, έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τις περιπτώσεις στις οποίες θα είναι απαραίτητο να εξαιρεθεί.

Τονίζεται, τέλος, ότι στο προοίμιο του Κανονισμού Γ.2 αναφέρεται ότι: «Η αμεροληψία επιβάλλεται ως ύψιστη υποχρέωση από τον ίδιο τον όρκο του Δικαστή, ο οποίος έχει καθήκον να είναι και να φαίνεται αμερόληπτος και απαλλαγμένος από προκαταλήψεις, μέσα και έξω από το Δικαστήριο.» 

Εκτροπή από τις παραπάνω αρχές δύναται να συνιστά σοβαρή παραβίαση των προνοιών του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς.''

Support Cyprus Legal News

Σχόλια

Support Cyprus Legal News