Αναρτήσεις

Παράταση καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών

Κατάργηση ετήσιου τέλους εταιρειών από το έτος 2024 και μετά

Στατιστικά στοιχεία για τις προδικαστικές παραπομπές στο ΔΕΕ: Στην τελευταία θέση η Κύπρος με ένα αίτημα το 2023

Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου λόγω μη πλήρους μεταφοράς της οδηγίας για τις δικονομικές εγγυήσεις για παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

Πρόστιμο 30.000 ευρώ σε εταιρεία αλουμινίων από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

€150 το ανώτατο όριο του προστίμου για εκπρόθεσμη καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων από εταιρείες

Η Κύπρος παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικοτόπους

Εννέα (9) θέσεις Δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία για θέματα ασύλου

Οκτώ (8) θέσεις Δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία

Θέση Δικηγόρου - Νομικού Συμβούλου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νέες Τεχνολογίες Και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Πρόσφατες Εξελίξεις Και Προοπτικές

Τροποποιήσεις στον περί Δικηγόρων Νόμο (Τροποποιητικός Ν.17(Ι)/2024)

Διάταγμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Οικογενειακό Δικαστήριο Αμμοχώστου

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων