Πρόστιμο 30.000 ευρώ σε εταιρεία αλουμινίων από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

H Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε σε εταιρεία εμπορίας, κατασκευής και τοποθέτησης αλουμινίων πρόστιμο 30.000 ευρώ για παραβάσεις του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου.

Αντικείμενο εξέτασης της απόφασης αποτέλεσε η εμπορική πρακτική της εταιρείας να συνάπτει συμφωνίες με καταναλωτές για τοποθέτηση αλουμινίων, να λαμβάνει προκαταβολή από τους καταναλωτές και στην συνέχεια να μην προχωρά στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης η/και παράδοσης των προϊόντων εντός της προθεσμίας που συμφωνήθηκε με τους καταναλωτές.

Η Υπηρεσία, αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της στα πλαίσια της έρευνάς της ολοκλήρωσε την έρευνα της, από την οποία διαπιστώθηκαν οι πιο κάτω παραβάσεις του Νόμου: 

i. παράβαση του Άρθρου 28(2) του Νόμου, καθώς η Εταιρεία δεν έχει παραδώσει τα αγαθά με τη μεταβίβαση της φυσικής κατοχής ή ελέγχου των αγαθών στους καταναλωτές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά οπωσδήποτε εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.

ii. παράβαση του Άρθρου 28(3) του Νόμου, καθώς η Εταιρεία δεν έχει παραδώσει τα αγαθά εντός της νέας προθεσμίας που δόθηκε από τους καταναλωτές. 

iii. παράβαση του Άρθρου 28(5) του Νόμου, καθώς η Εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε επιστροφή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλων των χρημάτων που είχαν πληρωθεί από τους καταναλωτές βάσει της σύμβασης μόλις αυτοί είχαν τερματίσει τη σύμβαση. (πηγη consumer.gov.cy)

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων