Διάταγμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Οικογενειακό Δικαστήριο Αμμοχώστου

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε Διάταγμα το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 1η Μαρτίου 2024, σύμφωνα με το οποίο έδρα του Οικογενειακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου θα είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της Επαρχίας στο Παραλίμνι. 

Το διάταγμα έχει ως ακολούθως:

"1. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 4(2) των περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2023, τη διαίρεση της Επαρχίας Λάρνακας με την Επαρχία Αμμοχώστου. 

2. Έδρα του Οικογενειακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για τις υποθέσεις της Επαρχίας Αμμοχώστου, θα είναι η πόλη στην οποία συνεδριάζει το Επαρχιακό Δικαστήριο της Επαρχίας. Το Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, θα ενεργεί και ως Πρωτοκολλητείο του Οικογενειακού Δικαστηρίου. 

3. Ως έδρα του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λάρνακας, παραμένει η πόλη στην οποία συνεδριάζει το Επαρχιακό Δικαστήριο της Επαρχίας. 

4. Το Διάταγμα που εκδόθηκε την 1η Ιουλίου 2005, ακυρώνεται στο μέρος που δεν συνάδει με το παρόν Διάταγμα. 

5. Το Διάταγμα αυτό θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας".

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων