Στατιστικά στοιχεία για τις προδικαστικές παραπομπές στο ΔΕΕ: Στην τελευταία θέση η Κύπρος με ένα αίτημα το 2023

Μόλις μία αίτηση προδικαστικής απόφασης υπέβαλε η Κύπρος το 2023 στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση στη σχετική κατάταξη των χωρών της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το δικαστικό έτος 2023 που δημοσίευσε το ΔΕΕ, ως προς την προέλευση των προδικαστικών παραπομπών που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο το 2023, επισημαίνεται ότι τα δικαστήρια όλων ανεξαιρέτως των κρατών μελών απευθύνθηκαν στο Δικαστήριο κατά το περασμένο έτος, γεγονός που, όπως αναφέρεται στην σχετική δημοσίευση, καταδεικνύει τη ζωτικότητα του δικαστικού διαλόγου που καθιερώνουν οι Συνθήκες. 

Σημειώνεται ότι οι περισσότερες αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο από τα γερμανικά (94), τα βουλγαρικά (51), τα πολωνικά (48), τα ιταλικά (43), τα ρουμανικά (40), τα ισπανικά (32) και τα βελγικά (30) δικαστήρια. 

Όσον αφορά την Πολωνία, ο αριθμός των προδικαστικών παραπομπών το 2023 είναι ο μεγαλύτερος από την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 20 χρόνια, ενώ ο αριθμός των παραπομπών από τα βουλγαρικά δικαστήρια το 2023 προσεγγίζει το ιστορικό υψηλό του 2021 (58 αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως). 

Παρόμοια διαπίστωση ισχύει και όσον αφορά τις αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως από τη Ρουμανία. Με 40 τέτοιες αιτήσεις υποβληθείσες στο Δικαστήριο το 2023, ο υψηλός αυτός αριθμός θυμίζει τα μεγέθη του 2019, έτος κατά το οποίο υποβλήθηκαν 49 αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως από το εν λόγω κράτος μέλος.

Η Ελλάδα απέστειλε συνολικά 6 προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ το 2023 και η Κύπρος 1 σε σύνολο 518 αιτήσεων.

Ο σχετικός πίνακας:Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων