Αναρτήσεις

Aμοιβαία αναγνώριση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων εντός της ΕΕ: Καταχωρήθηκε πρωτοβουλία πολιτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η δημοσίευση βιογραφικών σημειωμάτων Αξιωματούχων εξυπηρετεί την αρχή της διαφάνειας - Δήλωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων

Στέρηση πρόσβασης στο δικαστήριο λόγω απόρριψης προσφυγής ως εκπρόθεσμης - Η προσθεσμία άρχιζε από την έκδοση της απόφασης και όχι από την επίδοσή της (ΕΔΔΑ)

Τροποποίηση στον περί Ετήσιων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμο: Τί άλλαζει στην ετήσια άδεια των εργαζομένων

Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος: Αναστολή χρόνου παραγραφής αγώγιμου δικαιώματος για αμέλεια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος

Απόρριψη ένστασης λόγω μη υποβολής της μέσω δικηγόρου: Παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη (ΕΔΔΑ)

Ένοχος ο κατηγορούμενος για τη φωτιά στον Αρακαπά το 2021 που στοίχισε τη ζωή 4 ανθρώπων

Πρόστιμο 80.000 ευρώ κατά κυπριακής τράπεζας για αθέμιτη εμπορική πρακτική : Τερμάτιζε δάνεια χωρίς λόγο μετά την άσκηση αγωγών εναντίον της από δανειολήπτες

Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία το 2024

Βία κατά των γυναικών: Το ΕΚ εγκρίνει την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ

Ποιά Νομοσχέδια συζήτησε η Επιτροπή Νομικών της Βουλής στις 24/5/2023

Κατάσχεση τηλεφώνου, υπολογιστή, σκληρού δίσκου και εγγράφων δικηγόρου

Καταδικάστηκε η Κύπρος από το ΕΔΑΔ για υπέρβαση εύλογης διάρκειας δίκης και έλλειψης αποτελεσματικής ένδικης προστασίας

Προκήρυξη για 27 δικηγόρους στη Νομική Υπηρεσία σε θέματα ασύλου

Δυνατότητα μερικής αναστολής της κύριας δίκης από εθνικό δικαστήριο το οποίο υποβάλλει στο ΔΕΕ αίτηση προδικαστικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ

Το σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και η επανασύσταση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου με τον Ν. 145(Ι)/2022

Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων: Ανάγνωση του αποτελέσματος

Υπέρ της διάλυσης του Ταμείου Συντάξεως ψήφισαν οι Δικηγόροι της Κύπρου με ποσοστό 50%

Διορισμοί νέων δικαστών στο Διοικητικό και Οικογενειακό Δικαστήριο

Εισαγωγή στη Λογοκρατική Μέθοδο: Ερευνητικό Σεμινάριο με τον Καθηγητή Scot Brewer της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard

Παραπομπή προσφυγής στο καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο: Τροποποίηση των νόμων του Διοικητικού Δικαστηρίου και Δ.Δ.Δ.Π.

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας