Αναρτήσεις

Έντεκα (11) κενές μόνιμες θέσεις Πρωτοκολλητή στη Δικαστική Υπηρεσία

Νέος Διαδικαστικός Κανονισμός για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου

Κενή θέση Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Δεν είναι δυνατή η άρνηση παράδοσης καταζητούμενου προσώπου για τον λόγο και μόνον ότι πρόκειται για μητέρα παιδιών μικρής ηλικίας (ΔΕΕ)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Αποκλεισμός νομικού προσώπου από τη διαδικασία υποβολής παραπόνου στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο λόγω ετήσιου κύκλου εργασιών που υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο

Προσθήκη νέων άρθρων στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Εκδίκαση διαφορών που αφορούν πιστωτικές διευκολύνσεις

Στις 15 Ιανουαρίου 2024 τίθεται σε λειτουργία το eJustice (ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου)

Πώληση μη εξυπηρετούμεων δανείων του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης : Τροποποιητικός Νόμος 127(Ι)/2023

Σειρά τελικών αγορεύσεων στην ποινική δίκη: Τροποποίηση στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο (130(Ι)/2023)

Xρήση θρησκευτικών συμβόλων στον χώρο εργασίας: μια δημόσια αρχή μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση τέτοιων συμβόλων στο σύνολο των εργαζομένων της (ΔΕΕ)

Θέσεις απασχόλησης για Νομικούς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νέα δικαστική απόφαση δικαιώνει καταθέτες που υπέστησαν "κούρεμα" το 2013: Αποζημίωση 5,4 εκ. ευρώ

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου