Αναρτήσεις

Διορισμός ποινικών ανακριτών για διερεύνηση ενεδεχόμενης διάπραξης ποινικών αδικημάτων εντός των Φυλακών

Θέση δικηγόρου στο Δίκτυο Δικαιοσύνη για Όλους με ετήσιο μισθό 15.000 ευρώ

Δεδικασμένο και ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης: Η σύγκρουσή τους στο πλαίσιο της επανάληψης της δίκης λόγω νέων αποδεικτικών στοιχείων (με αφορμή τη νέα διάταξη του άρθρου 362 § 5 Γερμ.ΚΠΔ)

Τροποποιήσεις στον Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (Νόμος 114(Ι)/2022)

Προειδοποίηση στην Κύπρο από την ΕΕ για τη μεταφορά της Οδηγίας για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Το Ανώτατο προκήρυξε κενή θέση Προέδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου

Η Γυναικοκτονία ως ρατσιστικό έγκλημα ακραίας βίας κατά των γυναικών

Ποινή φυλάκισης άνω των 10 ετών για μεταφορά ενός κιλού κάνναβης επικύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο

Δικαστική δικαίωση προσώπου ουδέτερου φύλου: Εταιρεία σιδηροδρόμων στη Γερμανία οφείλει να καθιερώσει online κρατήσεις εισιτηρίων χωρίς διαχωρισμό των πελατών σε αρσενικό και θηλυκό

Οι περίοδοι ανατροφής τέκνου που συμπληρώθηκαν σε άλλα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης γήρατος (ΔΕΕ)

Επ' αόριστον απεργία των δικηγόρων -μελών του προανήγγειλε ο Δ.Σ. Πάφου αν δεν αρθεί το μέτρο ελέγχου των δικηγόρων στην είσοδο των δικαστηρίων

12 κενές μόνιμες θέσεις Δικηγόρου της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία (α' διορισμού) κλίμακα Α9-Α12

Νέος Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο Αντώνης Λιάτσος

Τεχνικό πρόβλημα i-justice κατά την καταχώριση εγγράφου: Προσθήκη στον Κανονισμό περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης

Η Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης και το στοιχείο του Χρόνου

Θεσπίστηκε το αδίκημα της Γυναικοκτονίας - Τί προβλέπει η νέα διάταξη του νόμου

Ψηφίστηκε από τη Βουλή η τροποποίηση του Συντάγματος για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης

Καταδίκη της Κύπρου από το ΕΔΔΑ για παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης δημοσιογράφου

Τρεις (3) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κενή Μόνιμη Θέση Πρωτοκολλητή στη Δικαστική Υπηρεσία

Τροποποίηση στον περί Εταιρειών Νόμο: Παράταση προθεσμίας καταβολής του ετήσιου τέλους 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022

Δύο αποφάσεις του ΕΔΔΑ επί προσφυγών κατά της Κύπρου αναμένονται στις 5 Ιουλίου 2022

Ποινή φυλάκισης 20 ετών για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου προσώπου

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024