Καταδίκη της Κύπρου από το ΕΔΔΑ για παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης δημοσιογράφου

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Κύπρο στην υπόθεση Δρουσιώτης κατά Κύπρου (αρ. αίτησης 42315/15), για παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση), επιδικάζοντας 12.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 5.362, 50 ευρώ δικαστικά έξοδα.

Προσφεύγων είναι ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, και η υπόθεση αφορά απόφαση που εκδόθηκε εναντίον του, για συκοφαντική δυσφήμιση. Τα κυπριακά δικαστήρια τον καταδίκασαν για δυσφήμιση επιδικάζοντας αποζημίωση 25.000 ευρώ για άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πολίτης, στο οποίο αναφερόταν στην παράταση από την Κυβέρνηση της θητείας του τότε βοηθού γεν. εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας πέραν της ηλικίας υποχρεωτικής συνταξιοδότησης. Ο δημοσιογράφος επικαλέστηκε το άρθρο 10 (ελευθερία της έκφρασης) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης του ΕΔΔΑ εδώ

Η πρωτόδικη κυπριακή απόφαση εδώ και Η δευτεροβάθμια απόφαση εδώ

Σχόλια