Θεσπίστηκε το αδίκημα της Γυναικοκτονίας - Τί προβλέπει η νέα διάταξη του νόμου

Ψηφίστηκε στη Βουλή η θέσπιση του ιδιώνυμου αδικήματος της γυναικοκτονίας με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2022.

Με 38 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου με τον οποίο έχει τεθεί σε ισχύ ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων της κυρωθείσας διά νόμου Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας («Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»), ώστε να θεσπισθεί το ιδιώνυμο αδίκημα της γυναικοκτονίας, το οποίο να επισύρει την ποινή της φυλάκισης διά βίου.

Ειδικότερα, προστέθηκε νέο άρθρο 10Α στον παραπάνω Νόμο, το οποίο τιτλοφορείται «Γυναικοκτονία» , σύμφωνα με το εδ(1) του οποίου: Πρόσωπο το οποίο επιφέρει τον θάνατο γυναίκας με παράνομη πράξη ή παράλειψη είναι ένοχο του αδικήματος της γυναικοκτονίας και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης διά βίου.

Νοείται ότι, παράνομη παράλειψη συνιστά η υπαίτια αμέλεια παράλειψης εκτέλεσης καθήκοντος, αν και δεν υφίσταται πρόθεση πρόκλησης θανάτου.

Στο εδ(2) προνοούνται περαιτέρω επιβαρυντικοί παράγοντες για το αδίκημα της γυναικοκτονίας:

«(2) Επιπροσθέτως των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 11 επιβαρυντικών περιστάσεων, το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση και επιβολή της ποινής για το αδίκημα της γυναικοκτονίας λαμβάνει υπόψη, ως επιβαρυντικό παράγοντα,ότι ο θάνατος επήλθε ως αποτέλεσμα-

(α)άσκησης βίας από ερωτικό σύντροφο.

(β)βασανισμού ή άσκησης βίας λόγω μισογυνισμού.

(γ)άσκησης ενδοοικογενειακής βίας.

(δ)άσκησης βίας για λόγους τιμής.

(ε)άσκησης βίας για λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων.

(στ) άσκησης βίας λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου

(ζ) διάπραξης του αδικήματος του ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 233Α  του Ποινικού Κώδικα

(η) άσκησης βίας με σκοπό ή στο πλαίσιο σεξουαλικής εκμετάλλευσης και/ή της εμπορίας προσώπων και/ή της διακίνησης ναρκωτικών και/ή του οργανωμένου εγκλήματος∙

(θ) άσκησης βίας προς επίτευξη παράνομης συνουσίας

(ι) στοχευμένης άσκησης βίας εναντίον γυναικών, στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων.

Σύμφωνα με το εδ(3):

«(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου-

“πρόκληση θανάτου” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ποινικού Κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται κατ’ αναλογίανγια το αδίκημα της γυναικοκτονίας.

“εκμετάλλευση” και “εμπορία προσώπων” έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.

“ερωτικός σύντροφος” σημαίνει πρώην ή νυν σύζυγο και/ή σύντροφο, ανεξαρτήτως εάν αυτός έχει μοιραστεί ή μοιράζεται την ίδια κατοικία  με το θύμα:

Νοείται ότι, αναφορικά με τη διαπίστωση του χρόνου επέλευσης του θανάτου για σκοπούς διάπραξης του αδικήματος της γυναικοκτονίας,  ισχύουν κατ’ αναλογίαν οι περιορισμοί που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ποινικού Κώδικα».

Ακολουθήστε το Cyprus Legal News στο Instagram εδώ

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, η οποία κατέθεσε τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022) και τον Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021, είπε ότι δεν αγγίζουμε τον ποινικό κώδικα, αλλά μετά που ακούσαμε όλους τους στοχασμούς και τις συμβουλές αρμοδίων αποφασίστηκε η τροποποίηση του Νόμου για την Βία κατά των Γυναικών, που είναι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, με τη συμπερίληψη ενός ιδιώνυμου αδικήματος που είναι η γυναικοκτονία και με αυτό τον τρόπο «ο νομοθέτης να προσδώσει ορατότητα σε μια κοινωνική ανησυχητική πραγματικότητα».

Παραθέτοντας τα στοιχεία είπε ότι οι γυναικοκτονίες ήταν 9 το 2019, 5 το 2020, 1 το 2022 «και η χρονιά δεν έχει κλείσει ακόμα». «Κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε μια γυναίκα» είπε, σημειώνοντας την έμφυλη διάσταση  της βίας αυτής.  «Όλες έχασαν τη ζωή τους επειδή ήταν γυναίκες, από άνδρες που εμπιστεύτηκαν, που ασκούσαν εξουσία πάνω τους» συνέχισε. (πηγή: nomoplatform.cy)

Σχόλια

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας