Αναρτήσεις

Έμφυλες διακρίσεις και Δίκαιο

Νέα ανακοίνωση του Παγκύπριου Δικ.Συλλόγου - Απάντηση στην ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Η απάντηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για τον Κανονισμό των Καθυστερημένων Υποθέσεων

Προειδοποιητική αποχή των δικηγόρων την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου: "Καταπιεστικοί'' οι νέοι Κανονισμοί για την εκδίκαση των καθυστερημένων υποθέσεων, σύμφωνα με τον Π.Δ.Σ.

Οι Περί της Εκδίκασης Καθυστερημένων Υποθέσεων (Ειδικοί) Διαδικαστικοί Κανονισμοί του 2022

Τροποποίηση στον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο (Νόμος 173(Ι)/2022)

Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας αν στην χώρα προορισμού διατρέχει κίνδυνο επιδείνωσης της ασθένειάς του (ΔΕΕ)

Ανακοίνωση Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τον θάνατο του Καθηγητή Λάμπρου Μαργαρίτη

Δόλος και Αμέλεια: Η λογική δομή των μορφών υπαιτιότητας στο ποινικό δίκαιο

Έφεση του Γεν. Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης σε υπόθεση κατ΄εξαίρεση πολιτογραφήσεων

Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους

Τα ειδικά δικαστήρια Αμμοχώστου θα συνεχίσουν να συνεδριάζουν στο Επαρχιακό Λάρνακας

Τροποποιήσεις στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Τί αλλάζει στο άρθρο για την Καταφρόνηση του Δικαστηρίου

Διαγραφή εγγεγραμμένων εταιρειών λόγω μη καταβολής του Ετήσιου Τέλους: Ανακοίνωση Εφόρου Εταιρειών

Υποχρέωση του εθνικού δικαστή για αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας της κράτησης του αιτούντος άσυλο ή παρανόμως διαμένοντος αλλοδαπού (ΔΕΕ)

Πρόστιμο στην Alpha Bank Cyprus για αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές

Τροποποίηση στο Νόμο περί Απονομής της Δικαιοσύνης : Συγκρότηση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για τις συμβάσεις προμήθειας των εμβολίων Covid-19 και τα γραπτά μηνύματα της Von der Leyen με τον διευθυντή της Pfizer

Αποβολή δύο δικηγόρων από αστικό δικαστήριο: Απορρίφθηκε η προσφυγή τους στο ΕΔΔΑ

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου