Αναρτήσεις

Ερμηνεία της έννοιας των "έκτακτων περιστάσεων" υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εκτέλεσης απόφασης που πιστοποιήθηκε ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος (ΔΕΕ)

Kυπριακό Εταιρικό Δίκαιο

Πλήρωση θέσης Προέδρου Διοικητικού Δικαστηρίου

Πλήρωση 2 θέσεων Προέδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου - Ανάκληση προηγούμενων προκηρύξεων

Κενή θέση Διευθυντή Τομέα Δικαιοσύνης στο Υπ.Δικαιοσύνης

Πλήρωση 17 θέσεων Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024