Πλήρωση 17 θέσεων Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία

Το Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την επικείμενη πλήρωση 17 θέσεων Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου. Η ανακοίνωση έχει ως ακολούθως:

"1. Το Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει δεκαεπτά (17) θέσεις Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία, οι οποίες αναμένεται να κενωθούν. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του, μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου 2023, συνοδευόμενη από: 

α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές είτε αστικές. 

γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο. 

Στην αίτηση απαραιτήτως να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου δικηγόρου, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι δικηγόρος και, εν πάση περιπτώσει, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου. 

3. Κατ’ ακολουθία της διαδικασίας και των κριτηρίων προαγωγής Δικαστών, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2019, οι υποψήφιοι για τη θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου, Δικαστές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Αρχιπρωτοκολλητή μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου 2023, συνοδευόμενη από: 

α) Συνοπτική, δισέλιδη, καταγραφή του δικαστικού τους έργου. 

β) Τις δέκα πιο πρόσφατες αποφάσεις, σε ηλεκτρονική μορφή, που έχουν εκδώσει, εκ των οποίων να υποδεικνύουν τις τρεις που οι ίδιοι κρίνουν ως τις πλέον σημαντικές. 

4. Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών και η διαδικασία και κριτήρια προαγωγής Δικαστών είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου".

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Τεχνητή νοημοσύνη: Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο Κανονισμό

Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για τα Ιδιωτικά Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας σε διαβούλευση

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Εξέταση Αιτήσεων για Πολιτογράφηση : Ανακοίνωση του Υπ.Εσωτερικών