Αναρτήσεις

Δικαστήριο ανέστειλε νόμο υποχρεωτικού εμβολιασμού για τον Covid-19 στην Ισπανία

H Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2021

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση Ombudsman & Μελλοντικές Γενεές

Γιατί να ματαιωθεί η τελετή παρουσίασης των νέων δικηγόρων;

Ματαίωση της τελετής παρουσίασης των νέων δικηγόρων

Δημόσιες αναρτήσεις στο Facebook ως αποδεικτικό μέσο: Απόρριψη αίτησης οφειλετών για ρύθμιση των χρεών τους

Κράτος-μέλος μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει την γονική σχέση τέκνου έγγαμου ζεύγους του ίδιου φύλου ενόψει έκδοσης πιστοποιητικού γέννησης επικαλούμενο την εθνική του ταυτότητα και την αντίληψή του για την παραδοσιακή οικογένεια (προτάσεις Γεν.Εισαγγελέα ΔΕΕ)

Μια απόπειρα συσχέτισης λοιπών μέσων προστασίας, με την ιεραρχική προσφυγή ενώπιον της ΑΑΠ, στο Κυπριακό Δίκαιο