Αναρτήσεις

Δικαστήριο ανέστειλε νόμο υποχρεωτικού εμβολιασμού για τον Covid-19 στην Ισπανία

H Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2021

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση Ombudsman & Μελλοντικές Γενεές

Γιατί να ματαιωθεί η τελετή παρουσίασης των νέων δικηγόρων;

Ματαίωση της τελετής παρουσίασης των νέων δικηγόρων

Δημόσιες αναρτήσεις στο Facebook ως αποδεικτικό μέσο: Απόρριψη αίτησης οφειλετών για ρύθμιση των χρεών τους

Κράτος-μέλος μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει την γονική σχέση τέκνου έγγαμου ζεύγους του ίδιου φύλου ενόψει έκδοσης πιστοποιητικού γέννησης επικαλούμενο την εθνική του ταυτότητα και την αντίληψή του για την παραδοσιακή οικογένεια (προτάσεις Γεν.Εισαγγελέα ΔΕΕ)

Μια απόπειρα συσχέτισης λοιπών μέσων προστασίας, με την ιεραρχική προσφυγή ενώπιον της ΑΑΠ, στο Κυπριακό Δίκαιο

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024