Αναρτήσεις

Δικαστήριο ανέστειλε νόμο υποχρεωτικού εμβολιασμού για τον Covid-19 στην Ισπανία

H Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2021

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση Ombudsman & Μελλοντικές Γενεές

Γιατί να ματαιωθεί η τελετή παρουσίασης των νέων δικηγόρων;

Ματαίωση της τελετής παρουσίασης των νέων δικηγόρων

Δημόσιες αναρτήσεις στο Facebook ως αποδεικτικό μέσο: Απόρριψη αίτησης οφειλετών για ρύθμιση των χρεών τους

Κράτος-μέλος μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει την γονική σχέση τέκνου έγγαμου ζεύγους του ίδιου φύλου ενόψει έκδοσης πιστοποιητικού γέννησης επικαλούμενο την εθνική του ταυτότητα και την αντίληψή του για την παραδοσιακή οικογένεια (προτάσεις Γεν.Εισαγγελέα ΔΕΕ)

Μια απόπειρα συσχέτισης λοιπών μέσων προστασίας, με την ιεραρχική προσφυγή ενώπιον της ΑΑΠ, στο Κυπριακό Δίκαιο

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας