Αναρτήσεις

Η σύγκρουση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με τις θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές: Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Ανώτατο Δικαστήριο: Επιστροφή στο i-Justice από 29/1/2024

Θέση 'Senior Protection Assistant' στην Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους πρόσφυγες στην Κύπρο

Μίσθωση υπηρεσιών 17 δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία

Τροποποίηση στο Νόμο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των δικηγόρων για την κατάρρευση του ejustice

Κενή μόνιμη θέση Λειτουργού ΔΣΜΚ – Νομικές Υπηρεσίες

Οδηγία του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το eJustice

Καθίσματα προς αποφυγή παρατεταμένης ορθοστασίας : Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Τροποποιητικός Νόμος του 2023

Προβληματικό το νέο σύστημα eJustice τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Νέες θέσεις εργασίας για Δικηγόρους / Νομικούς και Συναφή Επαγγέλματα (16.1.2024)

Οι τροποποιήσεις στον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο με τον Τροποποιητικό Νόμο 155 (Ι)/2023

O περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης Διαδικαστικός Κανονισμός του 2024

Επιβολή προστίμου μόνο για υπαίτιες παραβάσεις του GDPR (ΔΕΕ)

Έξι (6) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως Α' με μισθό από €40.525

Προσόντα Πολιτογράφησης: Τροποποιήσεις στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024