Αναρτήσεις

Η σύγκρουση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με τις θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές: Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Ανώτατο Δικαστήριο: Επιστροφή στο i-Justice από 29/1/2024

Θέση 'Senior Protection Assistant' στην Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους πρόσφυγες στην Κύπρο

Μίσθωση υπηρεσιών 17 δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία

Τροποποίηση στο Νόμο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των δικηγόρων για την κατάρρευση του ejustice

Κενή μόνιμη θέση Λειτουργού ΔΣΜΚ – Νομικές Υπηρεσίες

Οδηγία του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το eJustice

Καθίσματα προς αποφυγή παρατεταμένης ορθοστασίας : Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Τροποποιητικός Νόμος του 2023

Προβληματικό το νέο σύστημα eJustice τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Νέες θέσεις εργασίας για Δικηγόρους / Νομικούς και Συναφή Επαγγέλματα (16.1.2024)

Οι τροποποιήσεις στον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο με τον Τροποποιητικό Νόμο 155 (Ι)/2023

O περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης Διαδικαστικός Κανονισμός του 2024

Επιβολή προστίμου μόνο για υπαίτιες παραβάσεις του GDPR (ΔΕΕ)

Έξι (6) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως Α' με μισθό από €40.525

Προσόντα Πολιτογράφησης: Τροποποιήσεις στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου