Η σύγκρουση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με τις θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές: Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Τηλεδιάλεξη με τίτλο "Η σύγκρουση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με τις θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές: Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης" στις 31 Ιανουαρίου 2024 στις 18.00.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της E.E. έρχονται συχνά σε σύγκρουση με άλλες θεμελιώδεις αρχές της ενωσιακής εννόμου τάξεως και ιδίως με την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και την πηγάζουσα από αυτή αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η σύγκρουση αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής στον τομέα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.

Για το θέμα θα μιλήσει ο Δρ Γιώργος Αναγνωσταράς, Ειδικός Επιστήμονας-Νομικός στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της Ελλάδος, στην ανοικτή τηλεδιάλεξη με τίτλο " Η σύγκρουση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με τις θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές: Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης".

Διοργανωτές: Προπτυχιακό Πρόγραμμα (ΒΑ) στη Νομική (εξ αποστάσεως) του Open University of Cyprus - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), Jean Monnet Chair "European Institutions, Rights and Judicial Integration", την οποία κατέχει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ενωσιακού Διοικητικού Δικαίου του ΑΠΚΥ Αλέξανδρος Τσαδήρας.

Σύνδεσμος τηλε-παρακολούθησης: https://tinyurl.com/6d9ynxr7

Πληροφορίες: http://tinyurl.com/3fadpujy

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Διάταγμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Οικογενειακό Δικαστήριο Αμμοχώστου