Αναρτήσεις

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Το Δικαστήριο της ΕΕ παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την εκ μέρους των εθνικών δικαστηρίων άσκηση δικαστικού ελέγχου επί των μέτρων διασυνοριακών ερευνών (ΔΕΕ)

Έντεκα (11) κενές μόνιμες θέσεις Πρωτοκολλητή στη Δικαστική Υπηρεσία

Νέος Διαδικαστικός Κανονισμός για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου

Κενή θέση Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Δεν είναι δυνατή η άρνηση παράδοσης καταζητούμενου προσώπου για τον λόγο και μόνον ότι πρόκειται για μητέρα παιδιών μικρής ηλικίας (ΔΕΕ)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Αποκλεισμός νομικού προσώπου από τη διαδικασία υποβολής παραπόνου στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο λόγω ετήσιου κύκλου εργασιών που υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο

Προσθήκη νέων άρθρων στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Εκδίκαση διαφορών που αφορούν πιστωτικές διευκολύνσεις

Στις 15 Ιανουαρίου 2024 τίθεται σε λειτουργία το eJustice (ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου)

Πώληση μη εξυπηρετούμεων δανείων του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης : Τροποποιητικός Νόμος 127(Ι)/2023

Σειρά τελικών αγορεύσεων στην ποινική δίκη: Τροποποίηση στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο (130(Ι)/2023)

Xρήση θρησκευτικών συμβόλων στον χώρο εργασίας: μια δημόσια αρχή μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση τέτοιων συμβόλων στο σύνολο των εργαζομένων της (ΔΕΕ)

Θέσεις απασχόλησης για Νομικούς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νέα δικαστική απόφαση δικαιώνει καταθέτες που υπέστησαν "κούρεμα" το 2013: Αποζημίωση 5,4 εκ. ευρώ

Ο περί Δικαστηρίων Νόμος: Όλες οι αλλαγές με τον τροποποιητικό Νόμο 114(Ι)/2023

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024