Αναρτήσεις

Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2023

Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος κεφ.154: Υπολογισμός Επιτοκίου Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 314Α

Πειθαρχικά αδικήματα δικηγόρων και διαδικασία: Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Καταδίκη της Κύπρου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για υπερβολική διάρκεια δίκης 13 χρόνια και επτά μήνες

Ποιότητα δικαιοσύνης στην Κύπρο: Ελλείψεις και αργός ρυθμός υλοποίησης μεταρρυθμίσεων

Αποτελέσματα εκλογών Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Τελευταία προειδοποίηση στην Κύπρο από την ΕΕ για ορθή μεταφορά της οδηγίας για τον έλεγχο αναλογικότητας

Καταχρηστικές ρήτρες σε ενυπόθηκα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Απόφαση του ΔΕΕ της 21.9.2023 στην υπόθεση C‑139/22

Νέα τροποποίηση στους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας: Αντικατάσταση του Εντύπου Απαίτησης (έντυπο αρ.4)

Καταγγελία εναντίον ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγγελιών για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων - Προειδοποίηση της Επ.Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Oι αεροπορικές εταιρείες δεν θα πρέπει να χρεώνουν επιπλέον για τις χειραποσκευές: Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

MiCAR: The dawn of a Regulated Digital Era on Markets in Crypto-Assets

Μία (1) κενή θέση Νομικού Λειτουργού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Τροποποιητικά νομοσχέδια του κλάδου Εταιρειών σε δημόσια διαβούλευση

Η έκθεση της GRECO για την διαφθορά στην Κύπρο

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας