Ποιότητα δικαιοσύνης στην Κύπρο: Ελλείψεις και αργός ρυθμός υλοποίησης μεταρρυθμίσεων

Αρνητική είναι η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ποιότητα της δικαιοσύνης στην Κύπρο σύμφωνα με την ειδική έκθεση της για το κράτος δικαίου το 2023. Παρά την ορισμένη πρόοδο, οι καθυστερήσεις παραμένουν.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, υπάρχουν εν εξελίξει έργα τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου ψηφιοποίησης, ωστόσο ο ρυθμός υλοποίησης είναι αργός και εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις.

Ανεξάρτητη Δικαστική Υπηρεσία

Η σύσταση Ανεξάρτητης Δικαστικής Υπηρεσίας υπεύθυνης για τη διαχείριση και τη διοίκηση των δικαστηρίων είναι, σύμφωνα με την έκθεση, ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό έργο που αναμένεται να ελαφρύνει το βάρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να εξυπηρετήσει τη λειτουργία των δικαστηρίων, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης. 

Για το έργο αυτό, ολοκληρώθηκε επιτυχώς μια μελέτη, η οποία περιλαμβάνει συστάσεις σχετικά με τη δομή της δικαστικής υπηρεσίας, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις στελέχωσης. Σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης και υλοποιήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, η εφαρμογή του βρίσκεται υπό συζήτηση μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και των ενδιαφερομένων και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως και τρία χρόνια.

Ψηφιοποίηση

Το επίπεδο ψηφιοποίησης παραμένει χαμηλό, όπως αντικατοπτρίζεται στον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για τη δικαιοσύνη του 2023. Είναι ενδεικτικό ότι στους περισσότερους σχετικούς δείκτες η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη. (βλ.σχετικά εδώ). 

Όπως αναφέρει η έκθεση, παρά την ορισμένη πρόοδο στην υιοθέτηση διαδικαστικών κανόνων που επιτρέπουν τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στις διαδικασίες και τη διαθεσιμότητα ασφαλούς ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τις εισαγγελικές υπηρεσίες, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές λύσεις για την κίνηση και την παρακολούθηση της διαδικασίας και τη διαθεσιμότητα ψηφιακών εργαλείων και κατάλληλης υποδομής στη διάθεση των δικαστών, των εισαγγελέων και του δικαστικού προσωπικού. Τα εν εξελίξει έργα σχεδιάζουν να βελτιώσουν τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

Ο στόχος για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και εγκατάστασης του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (E-Justice) έως το τέλος του 2022 δεν επιτεύχθηκε. Σημειώνεται ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης προέβλεπε αρχικά την εγκατάσταση και την πλήρη λειτουργία του συστήματος Ε-Justice έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Η εισαγωγή της Ψηφιακής Ηχογράφησης στις δικαστικές διαδικασίες στοχεύει να αντικαταστήσει σταδιακά τη στενογραφία που χρησιμοποιείται σήμερα. Το έργο περιλαμβάνεται επίσης στο Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2025. (cylegalnews.com/europa.eu/photo: freepik.com)

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου