Αποτελέσματα εκλογών Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Νέος πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εκλέχθηκε ο Μιχάλης Βορκάς κατά την τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023.

Στη συνέλευση του συλλόγου που έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία,  οι δικηγόροι μέλη του ΠΔΣ άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα ψηφίζοντας τον αιρετό Πρόεδρο και τέσσερα αιρετά Μέλη του Συμβουλίου. Μέλη εκλέχθηκαν κατά σειρά αριθμού ψήφων οι εξής:

Ήρα Ιωάννου Αιμιλιανίδη, Νικόλας Τσαρδελλής, Αυγερινός Χαρτσιώτης, Μιχάλης Φιλίππου

Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα εδώ

(πηγή:cyprusbarassociation.org)

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)