Αναρτήσεις

Kράτος μέλος μπορεί, για λόγους δημόσιας τάξης όπως η καταπολέμηση της υποκίνησης μίσους, να απαγορεύσει τη μετάδοση προγράμματος τηλεοπτικού καναλιού άλλους κράτους μέλους (ΔΕΕ)

90 χρόνια από την ίδρυση της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης: Πρόσκληση για συμμετοχή στην έκδοση Λευκώματος

Πελάτης χτύπησε το δικηγόρο του μέσα στο δικαστήριο (ΒΙΝΤΕΟ)

O νέος Νόμος 121 (Ι) του 2019 για το Brexit και τα δικαιώματα υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο

Πρόσληψη 3 δικηγόρων στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Προσωπικά δεδομένα και Facebook: Ευθύνη και του διαχειριστή ιστοσελίδας στην οποία υπάρχει η επιλογή "Μου αρέσει" για συλλογή και διαβίβαση δεδομένων στο Facebook (ΔΕΕ)

Μείωση Απολαβών και Ωφελημάτων των Δημοσίων Υπαλλήλων

Χρήση Cookies από ιστοσελίδες: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων

Σύνοψη και σχόλια στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου αναφορικά με την Προσφυγή 741/2013, ΑΤΗΚ v. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ημερ. 10.6.2019

O περί Γάμου Νόμος: Τί άλλαξε στο άρθρο για τις δηλώσεις προσώπων περί ελευθερίας και απουσίας κωλύματος

Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στην Αρχή Λιμένων Κύπρου

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος - Οι αλλαγές με το Νόμο 118(Ι)/2019

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου