Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στην Αρχή Λιμένων Κύπρου


Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενδιαφέρεται για τη μίσθωση νομικών υπηρεσιών δύο (2) φυσικών προσώπων, τα οποία θα προσφέρουν υπηρεσίες προς την Αρχή στα Κεντρικά Γραφεία της στη Λευκωσία, για περίοδο 12 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης από μέρους της Αρχής μέχρι και 11 μήνες, όπως αυτό καθορίζεται στη «Συμφωνία Μίσθωσης Νομικών Υπηρεσιών» και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Δικηγόρων που ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.  Αιτήσεις μέχρι και τις 22 Αυγούστου 2019
Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια