Θέση 'Senior Protection Assistant' στην Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους πρόσφυγες στην Κύπρο

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (“UNHCR”) είναι η υπηρεσία στην οποία έχει ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών η εντολή να παρέχει διεθνή προστασία στους πρόσφυγες και, μαζί με τις κυβερνήσεις, να αναζητά μόνιμες λύσεις για τα προβλήματα των προσφύγων.

Στο πλαίσιο της εποπτικής ευθύνης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας στην Κύπρο αναζητά Ανώτερο Βοηθό Προστασίας ‘Senior Protection Assistant’ για να τοποθετηθεί ή να έχει τακτική παρουσία στο κέντρο πρώτης υποδοχής «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά ή/και σε άλλες εγκαταστάσεις υποδοχής και κράτησης, όπως απαιτείται. 

Ο Ανώτερος Βοηθός Προστασίας αναλαμβάνει να παρακολουθεί τα πρότυπα προστασίας, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και πρακτικές κατά την παροχή προστασίας στα κέντρα υποδοχής, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, συμμετέχει στις αξιολογήσεις ευαλωτοτότητας που διεξάγονται από κοινού από τις αρχές, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την EUAA, καθώς και παρέχει πληροφορίες και συμβουλές στους κατοίκους που αναζητούν υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 2/2/2024

Δείτε περισσότερα και υποβολή αίτησης εδώ

Δείτε ακόμα: 

-θέση Λειτουργού Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) – Νομικές Υπηρεσίες

-Μίσθωση υπηρεσιών 17 δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Διάταγμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το Οικογενειακό Δικαστήριο Αμμοχώστου