Προβληματικό το νέο σύστημα eJustice τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του

Κατώτερο των περιστάσεων και των προσδοκιών αποδεικνύεται κατά την έναρξη της λειτουργίας του το νέο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων eJustice.

Το νέο σύστημα είναι δυσλειτουργικό και καθόλου φιλικό προς το χρήστη, παρουσιάζει πολλά προβλήματα και ατέλειες, κι ενώ θα ανέμενε κάποιος να αποτελεί μετεξέλιξη και ουσιαστική αναβάθμιση του προϋπάρχοντος συστήματος i-Justice, το τελευταίο φαίνεται εκ πρώτης όψεως περισσότερο χρηστικό από το νέο σύστημα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι με το παλιό σύστημα ήταν άμεση η πρόσβαση μέσω της λειτουργίας των Μηνυμάτων σε οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που αφορούσε στο φάκελο των καταχωρημένων στο σύστημα υποθέσεων. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει με το eJustice όπου θα πρέπει ο χρήστης να εισέλθει στον κάθε ξεχωριστό φάκελο της υπόθεσης με την καταχώρηση των στοιχείων αυτής για να ενημερωθεί για τυχόν νέα δικάσιμο ή νέα καταχώριση εγγράφου.

Αυτό είναι ένα από τα πολλά προβλήματα και αστοχίες του νέου συστήματος. Οι καταχωρήσεις δεν επιτυγχάνουν πάντα, το πρόγραμμα "φορτώνει" βασανιστικά αργά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι γραμματοσειρές δεν εμφανίζονται σωστά.

Ενδεικτικό είναι το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος σχετικά με το θέμα, στην οποία γίνεται λόγος για «αναστάτωση στον δικηγορικό κόσμο» λόγω των πρακτικών και ουσιαστικών ανωμαλιών του συστήματος, ενώ δεν αποκλείει την εξέταση λύσεων, όπως η επαναλειτουργία του i-justice. Η ανακοίνωση του ΠΔΣ είναι διαθέσιμη εδώ.

Από τη μέχρι τώρα εικόνα, το eJustice δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και η αποτελεσματικότητά του απέχει πολύ από τη «σηματοδότηση της μετάβασης στη νέα ψηφιακή εποχή στον τομέα της δικαιοσύνης, που αναμένεται να εξυπηρετήσει τα μέγιστα στη λειτουργία των Δικαστηρίων», όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν στην πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του.

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024