Θέση Δικηγόρου - Νομικού Συμβούλου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) – Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος, με πλήρη απασχόληση (38 ώρες/εβδομάδα), για απασχόληση στο Γραφείο Νομικών Θεμάτων, Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Νομική 

2. Εγγεγραμμένος/η δικηγόρος στην Κύπρο 

3. Μονοετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος 

4. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία 

6. Ικανότητα χρήσης βάσεων νομικών δεδομένων και νομικής πληροφορικής 

7. Πολύ καλή γνώση διοικητικού δικαίου 

8. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Νομική 

9. Γνώση των διαδικασιών και της νομοθεσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Η απασχόληση θα είναι πλήρης (38 ώρες/εβδομάδα) και θα έχει χρονική διάρκεια 12 μηνών. Το μηνιαίο κόστος εργοδότησης θα ανέρχεται μεταξύ €2.141-€2.500, αναλόγως προσόντων. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνεται αναλογία 13ου μισθού.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 22 Μαρτίου 2024 και η ώρα 14:30.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων