€150 το ανώτατο όριο του προστίμου για εκπρόθεσμη καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων από εταιρείες

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) Νόμο 2024, Ν.18(Ι)/2024, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Μαρτίου 2024, το ανώτατο όριο χρηματικής επιβάρυνσης για τις Ετήσιες Εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης για τα έτη 2021 και εντεύθεν, δεν θα υπερβαίνει τα €150 για κάθε παράβαση.

Επομένως το τέλος για καταχώριση ετήσιας έκθεσης διαμορφώνεται ως εξής:

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταχώρισης:

  • Είκοσι ευρώ (€20) τέλος εντύπου

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης:

  • Είκοσι ευρώ (€20) ως τέλος εντύπου
  • Είκοσι ευρώ (€20) ως τέλος επιβάρυνσης

Η ανάλογη χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης της οποίας το ύψος ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με μέγιστο συνολικό ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (€150).

Σύμφωνα με τον Τροποποιητικό Νόμο 2024, Ν.18(Ι)/2024, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2024, δικαίωμα επιστροφής οποιουδήποτε ποσού προστίμου που υπερβαίνει τα €150, έχουν όσοι πλήρωσαν για την υποβολή της ΗΕ32 του 2023, από τις 05/03/2024 και μετά.

Η επιστροφή του ποσού της χρηματικής επιβάρυνσης που υπερβαίνει τα €150, θα γίνεται ως εξής:

α. Για διαδικτυακές πληρωμές που έγιναν μέσω JCC, το επιπλέον ποσό θα επιστραφεί απευθείας στην κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από τον αιτητή.

β. Για πληρωμές που έγιναν στο Ταμείο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το επιπλέον ποσό θα επιστραφεί στον Τραπεζικό Λογαριασμό του αιτητή μετά την προσκόμιση (στον 3ον όροφο, Διαμ. 301 του Τμήματος) του δικαιολογητικού πληρωμής, μαζί με το έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμές από το FIMAS, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο της κατάστασης του Τραπεζικού Λογαριασμού που θα πιστωθεί, όπως περιγράφεται στο Έντυπο Εξουσιοδότησης.

Το έντυπο είναι διαθεσιμο εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων