Ανώτατο Δικαστήριο: Καμία αναβολή στην εφαρμογή των νέων Κανονισμών Πολ.Δικονομίας

Καμία αναβολή στην εφαρμογή των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δοθεί το Ανώτατο Δικαστήριο με επιστολή του στις 28 Αυγούστου 2023.

Απορρίπτοντας το σχετικό αίτημα που είχε υποβληθεί από τον δικηγορικό σύλλογο Πάφου με επιστολή, το Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρει μεταξύ άλλων στην απάντησή του:

«Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε το περιεχόμενο της επιστολής σας ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2023 για αναβολή  της εφαρμογής των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας και αποφάσισε ότι το αίτημά σας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, σημειώνοντας συγχρόνως το γεγονός , ότι αυτό δεν προέρχεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Οι νέοι Κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται σε όλα τα Επαρχιακά Δικαστήρια που λειτουργούν στην επικράτεια της ελεύθερης Κύπρου από 1.9.2023, ως η σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δημοσιευθείσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 3.7.2023. Πρόκειται για υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατ’ επέκταση του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο , ακριβώς, θέτει την 1.9.2023 ως ορόσημο για την έναρξη της λειτουργίας των νέων Κανονισμών.  Η πιο πάνω υποχρέωση ήταν γνωστή από μακρού χρόνου και τυχόν αναβολή , ενδέχεται να επηρεάσει, πέραν από τον τομέα της δικαιοσύνης, την εκταμίευση κονδυλίων σε άλλους τομείς».

Ολόκληρη η απαντητική επιστολή του Ανωτάτου Δικαστηρίου εδώ

(πηγή facebook page ΔΣ Πάφου)

Σχόλια