Το Νομοσχέδιο με τις αλλαγές στον περί Δικηγόρων Νόμο

Αλλαγές στον περί Δικηγόρων Νόμο προβλέπει το Νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023". 

Οι τροοποιήσεις συνοψίζονται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

"Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός του επαγγέλματος και καλύτερη εποπτεία.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, όσοι δικηγόροι εγγράφονται στο «Μητρώο των Δικηγόρων», το οποίο τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή, αυτόματα εγγράφονται σε βιβλίο που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

Περαιτέρω, θα διατηρούν το δικαίωμα εγγραφής στο «Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα» όλοι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο των Δικηγόρων», με ορισμένες εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Νόμο, εφόσον καταβάλουν όλα τα ετήσια δικαιώματα και παρακολουθήσουν όλα τα απαραίτητα μαθήματα εκπαίδευσης που παρακολουθούν οι δικηγόροι που ασκούν δικηγορία στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης.

Παράλληλα στο νομοσχέδιο γίνονται ρυθμίσεις για τους συμβασιούχους δικηγόρους που υπηρετούν στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Τροποποιείται επίσης το άρθρο 6Γ του βασικού νόμου, το οποίο ρυθμίζει θέματα που αφορούν τις ΔΕΠΕ (Δικηγορικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης), ώστε να καταστεί πιο εφικτός και αποδοτικός ο έλεγχος του Μητρώου Εταιρειών Δικηγόρων που τηρεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, καθώς και το άρθρο 17 που αφορά τα πειθαρχικά αδικήματα και διαδικασία.

Τέλος, προστίθεται νέα διάταξη στον Νόμο για την παραγραφή αγώγιμων δικαιωμάτων εναντίον του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Νομικού Συμβουλίου ή του Ταμείου Συντάξεως των Δικηγόρων".

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου εδώ

Δείτε ακόμα: Νέες θέσεις εργασίας για δικηγόρους, νομικούς και συναφή επαγγέλματα


Σχόλια

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Το δικαίωμα της 'τελευταίας λέξης' του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη